Védská filozofie vysvětluje, že karmické reakce se projevují ve čtyřech různých fázích, které se přirovnávají k fázím růstu rostliny:

1. bídža (semeno)

Naše přání a úmysly již existují v jemnohmotné podobě a teprve později se projeví činnostmi. Abychom se vyvarovali nepříjemných karmických reakcí (utrpení), musíme věnovat pozornost svým nevysloveným hmotným touhám, dokud semena ještě nezačala klíčit.

2. kúta-stha (klíčení)

Reakce, které vznikají poté, co došlo k rozhodnutí provést nějaký čin. Jsou to hmotná přání, která právě začala klíčit.

3. phalonmhukha (vytvoření plodu)

Reakce, které již nesou plody – phala. Jakmile vykonáme hmotnou činnost (dobrou či špatnou) je jen otázka času, než se projeví reakce – plod – v podobě štěstí nebo neštěstí.

4. prárabdha (sklizeň)

Reakce, které se již vyplnily s naším narozením: (rodina – určuje naše společenské, ekonomické postavení, národnost, rasu), fyzické a psychické dispozice atd.

První tři fáze se také v sanskritu souhrnně označují jako aprárabdha, neboli dosud neuskutečněné reakce, potenciální štěstí a utrpení.

 

 

Tři druhy karmy

„Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, zakázaný čin a co je nečin. Ten, kdo v činu vidí nečin a v nečinu čin, patří mezi inteligentní lidi, a třebaže se věnuje nejrůznějším činnostem, setrvává v transcendentálním postavení.“

V těchto větách jsou popsány tři druhy karmy, přičemž karma zde neznamená reakci, ale akci, činnost.

1. karma činnosti v souladu s vyššími zákony přírody (dharma), které jsou mimo jiné také popsány ve védských písmech. Toto pozitivní jednání s sebou také nese pozitivní reakce v podobě štěstí a požitku.

2. vikarma – činnosti, které písma zakazují, neboť jsou v rozporu s dharmou. Tyto negativní činnosti s sebou nesou odpovídající reakce – bolest, utrpení, neštěstí.

3. akarma – činnosti vyšší povahy, které nepodléhají hmotným přírodním zákonům, a proto se označují jako „nečiny“. Nepřinášejí žádné reakce (ani pozitivní ani negativní), a tak vedou ke konci reinkarnace. K němu dojde tehdy, když je naše karmické konto na konci života rovno nule. Toho však nelze dosáhnout současným konáním karmy a vikarmy, jak by si někdo mohl mysle, protože se sčítají každá zvlášť nezávisle na sobě. Příčinou problémů je vikarma, kterou v dnešní době vykonává obrovské množství lidí na celé planetě v nesmírném rozsahu, a která je hrozbou pro celé lidstvo, neboť jej postihuje v podobě kolektivní karmy (souhrnu individuálních karem). Ta se projevuje jako války, epidemie, přírodní katastrofy, atd. Skutečnost dokazuje, že nám chybí poznání o zákonu karmy, protože i přes všechny dobré úmysly a snahu zmenšit utrpení je na světě stále více neštěstí (individuálního i kolektivního). Toto poznání je nakonec jediným řešením současných problémů. Ten, kdo si to uvědomí, pochopí, že se změnou musí začít sám u sebe.

 

 

Co nevíme o karmě

Karma je obecně osnova učení. Přišli jsme se m za určitým účelem prožít celé Stvoření. Důležitá jedualita dobra – zla, odměny – trestu. Příčina není úměrná následku, hlavní je náš úkol.

Karma za nás nic neřeší, jen dává podobné k podobnému. Každý se musí sám obrátit směrem, kterým chce jít. Pokud nechce, zůstane tam, kde je libovolně dlouho. Ten, kdo má malé a omezené myšlení plné strachu, bude se znovu a znovu vracet do této civilizace.

Někdy je nám dlouho povoleno páchat zlo, než přijde reakce. Neznalost karmy neomlouvá. Až příliš často děláme, co nám škodí. Nejméně vnímavými jsme na své vlastní chyby. Všechny události jsou karmickými zkouškami. Protože se dopouštíme chyb, neboť vědomí ega nemůže správně reagovat, jsme z výchovných důvodů trestáni. Člověk má v průběhu inkarnací sklon ke změně ze zlého k dobru a harmonii, ale bohužel i naopak. Podíl zla a dobra je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím osud. Není to věc pouhé morálky. Čím je zlo větší, tím menší duchovnosti lze dosáhnout.

Zdravotní problémy ve stáří jsou způsobeny „vytečením karmy“. Karma z celého života vytekla do nemocí. Senilitou trpí ti, co se vyvyšovali svými znalostmi. Špatná pohyblivost často symbolizuje mentální rigiditu a duševní lenost. Problémy se sluchem či zrakem často signalizují neochotu něco slyšet a vidět.

Svědomí není karma. Je to omezené ego. Karmu není možné pochopit naším myšlením, protože je vytvářena celou hierarchií.

Další díl o karmě, co bychom měli pochopit příští měsíc.

 

 

Vaše kartářka. léčitelka a duchovní průvodce Markéta Šírková 

moje stránka zde: https://www.ezoportal.cz/Marketa-Sirkova

 

Počet shlédnutí: 165