Aktuální pohyby a vliv planet v březnu 2022 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje znamením Ryb. 20/03/2022 ve 16,33 hod se přesune do znamení Berana.

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022 v 07,29 hod. Novoluní je důležité pro znamení Ryb. Ostatním znamením otevře téma kolem otevření nitra, duchovního rozvoje, meditace, minulosti, náladovosti, citlivější vnímání. Pozitivní myšlení. Tajemství, otevření 13. komnaty. Při novoluní asistuje Jupiter, planeta štěstí a rozmachu.

Venuše a Mars aktivují osudové Pluto.

Merkur se pohybuje přes karmický Saturn.

Mars se pohybuje znamením Kozoroha. 06/03 se přesune do znamení Vodnáře, kde bude působit do poloviny dubna 2022.

Venuše se pohybuje znamením Kozoroha, 06/03 se přesune do znamení Vodnáře, kde bude působit do 05/04/2022.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022 v 12,26 hod. Úplněk je důležitý pro znamení Panny. Ostatním přinese uzavření situací spojených se zdravím. V oblasti spolupráce a pracovní rovině.

Spolu s úplňkem působí Neptun s Jupiterem a Merkurem.

Saturn ve Vodnáři bude působit celý rok 2022 a rok 2023.

Merkur se pohybuje znamením Vodnáře. 10/03/2022 začne působit v Rybách až do 11/04/2022, kdy se přesune do znamení Berana.

Jupiter se pohybuje  znamením Ryb do května  a také v listopadu a  prosinci 2022

Vyberte své znamení

           

Beran

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu k duši. Duchovní rozvoj, ukončení některých situací. Berani se budou připravovat na novou životní kapitolu, která se otevře na začátku dubna.

Venuše a Mars aktivují osudové Pluto. Budou se dít osudové záležitosti související s prací a láskou, na které člověk nemá vliv.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk  uzavírá téma spolupráce. Do úplňku je třeba dokončit práci, kterou máte rozdělanou. Další oblastí vlivu úplňku je zdraví a psychika. Do konce března je nutné věnovat svému zdravotnímu stavu zvýšenou péči. Pozor na peníze a majetek.

Mars působí v oblasti přátel, společnosti a společenství, kde chtějí působit. Aktivita Beranů bude zaměřena na přátele a lidi kolem nich. Je dobré chodit mezi lidi, do společnosti. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost. Změna lidí kolem nich, zejména spolupracovníků nebo změna pracovního místa.

 

Býk

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu do společnosti. Dostanete se mezi nové lidi. Můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost.  Venuše a Mars aktivují osudové Pluto. Startují situace, na které nemáte vliv. Prostě se dějí. Nastavení nových pravidel v pracovní rovině.  Podepisování nových smluv a dohod. Úřední jednání.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk uzavře situaci týkající se zdraví a práce. Budete řešit potomky, partnery nebo pracovní partnerství. Můžete prožít neočekávané situace, které vás zaskočí v pracovních záležitostech.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna.  

Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, které budou v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastaví.


Blíženci

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní  Vás nasměruje na novou cestu ke kariéře, nebo k nové práci. Uvědomíte si, zda jste ve stávající práci spokojeni a co chcete změnit. Očekávejte nastavení nových pravidel, nebo podepisování nové smlouvy, nebo nařízení.  Merkur se pohybuje přes karmický Saturn. Někteří Blíženci začnou řešit bydlení a úřední záležitosti finanční. Hypotéka, půjčky, dědictví. Osudové situace, na které nemáte žádný vliv.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk uzavře důležitou životní oblast jako je stabilita, pevná půda pod nohama, práce nebo bydlení. Můžete se rozhodnout pro změnu práce, změnu místa, ve kterém pobýváte. Dořešit své zdravotní problémy. Černá Luna Vám poslední měsíc vytváří problémové situace.

Mars působí  v tématech práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů.

Máte zájem o svůj vlastní horoskop na míru?

Depositphotos_13929957_s_pruhledne

Neváhejte a objednejte si osobní horoskop přímo od paní astroložky Daniely Hannah. Horoskopy roční, karmické, životní a partnerské.


Rak

Nov v Rybách vrcholí  01/03/2022
Novoluní otevře Váš duchovní rozvoj. Můžete se nově vzdělávat, rozšiřovat vědomosti, plánovat dovolenou v cizině. Někteří mohou zdárně řešit úřední záležitosti. Veškeré vztahové záležitosti naberou zajímavý spád. Dějí se osudové situace, které neovlivníte. Při novoluní asistuje Jupiter, planeta štěstí a rozmachu. Konečně se dočkáte svého pomyslného štěstíčka.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk uzavírá pracovní situaci spojenou s úřady. Můžete dořešit téma kolem automobilu či jiného dopravního prostředku. Ukončit spor se sourozenci, nebo si vyjasnit něco pracovního se  spolupracovníky. Může se jednat o pomluvy.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality. Pozor na mimopartnerské vztahy.

 

Lev

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cesty k penězům. Dědictví, hypotéka, půjčky, nebo konsolidace půjček. Při novoluní asistuje Jupiter, planeta štěstí a rozmachu. Štěstí je na Vaší straně. Můžete čekat pozitivní obrat v pracovní rovině. Na tuto osudovou situaci nemáte vliv. Děje se sama. Nastavení nových pravidel ve vztazích, ale i podepisování smluv a úředních listin.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk ukončí finanční záležitosti, zejména v pracovní rovině. Například se spolupracovníky. Vyjasní se určitá spolupráce, která může přinést peníze. Doporučuji dát si určitá pravidla a vše sepsat písemně. Do majetku a financí nastolit řád a pořádek.

Zde Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se  aktivně věnovat  lidem kolem sebe. Můžete  dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. Při tomto tranzitu  budete ve svém životě pociťovat vztahové napětí, můžete toho využít, pokud budete vědět co děláte. Nejste–li si toho vědomi, počítejte s tím, že je to období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi,  i s těmi, s nimž musíte spolupracovat. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Vašim současným problémem bude dělat kompromisy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá tento tranzit využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na světlo a na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl tohoto tranzitu spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Pokud si toto včas uvědomíte a provedete příslušná opatření, jste schopni dosáhnout snadnějšího plynutí času i energie k hladšímu průběhu dějů. Hledejte proto kompromis – vyhnete se tak zbytečným problémům. V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se  aktivně věnovat  lidem kolem sebe.

 

Panna

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu ke všem dohodám a výhodným smlouvám. Můžete nastavit lepší podmínky pro partnerský nebo pracovní vztah.  Merkur se pohybuje přes karmický Saturn. Můžete podepsat novou pracovní smlouvu, nebo úřední listiny. Ve vztahových záležitostech se dějí osudové konstelace, které nemůžete ovlivnit, ale jen přihlížet.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk uzavře veškeré smluvní ujednání. Vnese jasno do vztahových oblastí, zejména pracovních. Před úplňkem dejte pozor na svou osobu v souvislosti se zdravím a psychikou. Po úplňku se vše vyjasní a Vy budete mít opět klid na duši.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i celkové obtíže v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci. Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdraví blízkých. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

Ukázka osobního horoskopu

Podívejte se na ukázku, jak vypadají osobní horoskopy od paní astroložky Daniely Hannah. Když se Vám bude líbit, můžete si jej pohodlně objednat zde.

Váhy

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu k nové spolupráci a novým spolupracovníkům. Je potřeba nastavit nová pravidla ve smlouvách, podepisování dohod a úředních listin. Nastolení pořádku v pracovních a partnerských vztazích.  Venuše a Mars aktivují osudové Pluto. Cosi osudového se děje v oblasti práce a bydlení, stability. Bez Vašeho přičinění, něco, co nelze ovlivnit.  

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk přinese možné rozčarování v pracovní rovině. Dejte si pozor na své zdraví a psychiku, která může přivodit depresivní stavy. Venuše je aktivována Martem, který přináší boj o lásku, o pravé hodnoty. Uran vnáší do všeho neočekávané situace. Doporučuji nepanikařit, počkat si na příští úplněk, který vše rozsekne a vyjasní všechny problémové situace.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Váhy mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.


Štír

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu k potomstvu, partnerovi nebo novému pracovnímu spojení. Můžete zplodit dítě, potkat novou lásku nebo upevnit vztah s partnerem nebo v pracovní rovině. Dostanete zajímavou pracovní nabídku.   Některé situace se dějí bez našeho přičinění, jako právě nyní, téma  lásky, vztahů a peněz. Podepisování úředních dokumentů. Nastavení pravidel v rodině.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk ukončí určitou spolupráci, vnese jasno mezi lidi v pracovní rovině. Uzavřete jednu kapitolu. Něco bude jinak ve společenství, kde působíte. Čekejte změnu kolem spolupracovníků. Dále je potřeba hlídat si své zdraví.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Štíři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

 

Střelec

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu ke stabilitě, domovu a bydlení. Můžete pomýšlet nad zkvalitněním stávajícího bydlení, přestěhovat se, nebo koupit nemovitost. V pracovní rovině se může zadařit.
Při novoluní asistuje Jupiter,  díky němu upevníte své pozice. Máte možnost se rozpínat na všechny strany. Úřední jednání, vyřizování a komunikace. Podepisování dokumentů.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk vyjasní situace související s pracovní tématikou. Můžete ukončit nevyhovující práci, nebo nastavit nová pravidla. Měli byste sundat růžové brýle a podívat se na svět reálným pohledem. Do vztahů je potřeba vnést si pořádek.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Opatrnost na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma sourozenců. Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. automobil, dopravní prostředek) a komunikace s úřady.

Máte zájem o svůj vlastní horoskop na míru?

Depositphotos_13929957_s_pruhledne

Neváhejte a objednejte si osobní horoskop přímo od paní astroložky Daniely Hannah. Horoskopy roční, karmické, životní a partnerské.

  

Kozoroh

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu ke komunikaci, úřadům a vzdělávání. Můžete řešit koupi automobilu. Zlepšení vztahů se sourozenci. Uskutečníte nové nápady, jak rozšiřovat své vědomosti. Čeká Vás plánování cesty, koupě nového počítače nebo telefonu.  Dějí se situace, které nemůžete ovlivnit, které zásadně ovlivní Váš život. Můžete očekávat nastavení pravidel v oblasti financí a práce.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk vnese jasno do situace, která souvisí s tím, co jste začali na začátku měsíce. Dořešíte oblast kurzů nebo školení. Někteří řeší dovolenou, nebo pracovní cestu do zahraničí, úplněk vyjasní tento problém. Doporučuji uzavřít pracovní úřední záležitosti. Můžete podepsat výhodnou smlouvu, nebo vyjednat  lepší podmínky. Mars působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Kozorozi mohou nakupovat, utrácet, investovat. Aktivita bude vložena do domova a pevných základů, na kterých se dá později vybudovat stabilní příjem.

   

Vodnář

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022
Novoluní otevírá cestu k majetku a financím. Je třeba si nastavit pravidla týkající se bydlení,   domova nebo financí. Očekávejte komunikaci, podepisování úředních dokumentů. Přichází zásadní obrat v oblasti životní stability. Upevníte si své pozice.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk uzavře finanční záležitosti, které jste nastartovali v minulosti. Úplněk vnese jasno do financí, které sdílíte s další osobou, bankou nebo institucí jako na např. hypotéka, půjčka. Peníze pocházející z prodeje nemovitosti, alimenty,  nebo odměnu za spolupráci s jinou firmou či společníky.

Pohyb Marta vlastním znamením od poloviny měsíce je obdobím značné aktivity. Vodnáři budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila. Mars zde nenechá nikoho odpočinout.

Ryby

Nov v Rybách vrcholí  02/03/2022 ve vlastním znamení Ryb
Při novoluní asistuje Jupiter, planeta štěstí a rozmachu. Rybám se otevřou dveře k nové životní kapitole.  Splníte si své sny. Můžete začít realizovat naplánované projekty. Dostanete se mezi nové lidi. Začíná nasměrování na novou životní cestu. V pracovní rovině se dějí osudové záležitosti, na které nemáte žádný vliv. Přichází do Vašeho života zajímavé osoby, které Vás posunou.

Úplněk v Panně nastane 18/03/2022
Úplněk ukončí veškeré vztahové záležitosti. Můžete ukončit něco z oblasti práce. Uzavřít situace, kdy jste řešily spolupráci, spolupracovníky a nebo kolegy. Vnese jasno do mezilidských vztahů. Ujasníte si a nastolíte nová pravidla s partnery. Před úplňkem si dejte pozor na téma zdraví a psychické pohody. Kritický den je den před úplňkem a to je 01/03/2022.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí.

Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Průchod tímto tématem může být problematický, pokud jej nezvládnete správným způsobem. Může to být období frustrace, odříkání, zdá se Vám, že nejste správně hodnoceni, nemáte žádné uznání, jste neustále někam tlačeni.

Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit. aniž byste to vůbec tušily, milé Ryby. Tyto nevědomé vzorce mají bohužel tendenci podkopávat Vaše chování se snahou se prosadit. Vaše okolí tyto vaše projevy odrazují, většinou Vám to ani neřeknou, tajně Vám ale budou do vaší cesty vkládat překážky. Tradiční pojetí tohoto domu zní: „dům skrytých nepřátel“, který se nyní může začít projevovat. Způsob, jak tyto vlivy zmírnit je ten, že si jej budete vědomi a budete si uvědomovat, jak se chováte, i to, jak sami sebe v očích druhých shazujete. Vlivem těchto energií budete často emocionálně rozrušeni, což se v tomto období bude stávat často. Varujte se konfrontace a konfliktům s jinými lidmi. Pokuste se dívat sami na sebe a poznávat tak modely vašeho jednání i chování.

Horoscope icon

astroložka Daniela Hannah

Známá a zkušená intuitivní astroložka. Její výklady a horoskopy jsou velmi přesné. Nabízí široké spektrum služeb. Pravidelně publikuje odborné články a přednáší po celé ČR. Široká nabídka služeb, skvělé hodnocení.

Osobní výklady: Praha Zličín, Beroun
Výklady emailem, po telefonu: Celá ČR
Čekací doba: od 1 do 3 dnů
Oblíbená služba: Roční horoskop na 3-5 stran A4 za 580 Kč

Horoscope iconHodnocení klientů: Vynikající (celkem: 118 hodnocení)
Stránka paní astroložky

Počet shlédnutí: 518