Narážíte v poslední době na „zvláštní“ děti? Zdají se Vám přemoudřelé a vyrážejí vám dech
svými neobvyklými dotazy? Nebo na vás upřeně zírají? Věřte, že jste pravděpodobně narazili
na indigové děti. Zvlášť v dnešní době se jich objevují více a jistě ještě budou. Dokazuje se,
že nejvyšší výskyt se udává od 80.let. Ony mají za úkol, přinášet zde na Zemi poselství a
pomáhat. Mají schopnost vidět „za oponu“, vidět „třetím okem“. Přicházejí nyní, do světa
utrpení, katastrof, aby lidem ukázali správnou cestu. Duchovní cestu, jiné myšlení. Aby
pomohly. Ony cítí, vědí tu „správnou“ pravdu. Vědí, co je správné. Jak silnou intuici mají,
snad ani nemusím říkat.
Spousta rodičů ani netuší, že indigáčka mají doma. Navenek mohou působit jako hyperaktivní
zlobivé děti. Psychologové je často hodnotí jako nemocné. Většina z nich je skutečně
hyperaktivní, těžko se podřídí autoritě a mají svojí pravdu. Ony jí mají. Jsou velmi citlivé,
nemají rády odpor a nepochopením ostatních lidí velmi trpí. Většina z nich se vyznačuje
velkým uměleckým, nebo technickým talentem. Až neuvěřitelným. Jsou duševně na velmi
vysoké úrovni, jsou to děti seslány „ze shora“. A protože jsou tyto děti velmi citlivé, je velmi
důležité, aby rodiče (nejen ti) k nim přistupovalo jiným přístupem. Potřebují „volnější ruku“,
toleranci, pochopení, mnoho lásky, čestnost a buďte féroví. Tyto děti neodbudete ledajakou
odpovědí, potřebují velmi dobře vysvětlit a odpovídat na jejich otázky. Velmi důležité je
respektovat je, umožnit jejich kreativitě. Jejich nápaditost nezná mezí. Pokud se věnují
výtvarnému umění, tak jejich obrazy mají vesmírný nádech, mají duši a mají obrovského
ducha.
S jednou indigovou holčičkou jsem se již setkala, byly jí dva roky, když byla velmi smutná
při pohledu na přenos parkurových soutěží. Jako by už něco věděla…Již ve svém věku
dokázala povídat o důsledcích, co takového koníčka čeká za bolístky. Nesčetněkrát mě
udivila ve svém věku vysokou inteligencí. Své rodiče také překvapila, když jim řekla, kdy
se narodila. Jak je možné, že to věděla, když jí to nikdo neřekl? Maminka malé Denisky mě
překvapovala i nadále. Setkání s touto holčičkou vám přijde zvláštní, skoro nepopsatelné.
Živě si pamatuji, jak si mě prohlížela. Jakoby skrz. Občas mě až děsila. Jindy je to veselé
něžné dítko.
Přišel rok 2012, tento rok je znamením duchovní cesty, kterou se máme vydat. Materialisté
v něm velmi utrpí. Dvojka znamená hlavně cit. Můžeme tedy předpokládat, že se takové děti
mohou rodit více, hlavně s větším citem, než děti loňské. A citlivější. Jednejme s nimi tedy
v míru, lásce a pokud máte indigové dítě nablízku, naslouchejme mu. Myslí to s námi dobře,
vycházejme s nimi. Ony vědí, proč jsou zde seslány na Zemi.

Autorka článku: kartářka Emílie Moláčková

Počet shlédnutí: 55