CO JE TO KARMA?

„Zasej myšlenku a sklidíš čin – zasej čin a sklidíš zvyk – zasej zvyk a sklidíš charakter – zasej charakter a sklidíš osud.“ (indické přísloví)

***

Téma opravdu složité. V následujících článcích na pokračování se Vám budu snažit objasnit pojem Karmy. Snad Vám to pomůže pochopit tu Vaši.

Karma (nebo kamma v buddhismu) označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného. Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud”, ale může být přeložena jako „čin” nebo „příčina a následek”.

Zjednodušeně řečeno, karma funguje takto – každý čin, slovo či myšlenka (pozitivní i negativní) zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou.

 

Nauka o karmě je teorie, která odhaluje spojitost mezi špatnými činy a jejich důsledky. Funguje to takto:

Pokud ublížíte druhému, pak se Váš špatný čin zapíše jako karma do univerzální vesmírné databanky. Když se pak časem dostanete do situace, kdy někdo ublíží Vám, pak se karma spustí a někdo ublíží Vám stejným způsobem jako jste prve ublížili Vy. Zápis v karmě se potom škrtá (dochází k vyčištění). Někdy trvá dost dlouho než na odplatu dojde. Čím je karma čistší, tím dříve dojde na odvetu. Ten, kdo má karmu hodně pošpiněnou samozřejmě necítí spojitost mezi následkem a příčinou protože důsledek špatného činu se nedostaví hned a takový člověk neustále jede ve špatnostech. Naopak ten, kdo má karmu celkem čistou, se dočká zpětné reakce téměř ihned. Například když někoho okradete, věřte, že budete také okradeni. Podrobně popsat a pochopit, jak karma funguje je složitější.

Příklad: Pokud Vás někdo okrade a Vy jste v situaci, kdy máte opravdu hluboko do kapsy, Vaše rodina – děti, manželku – jsou na Vás finančně závislí. Pak ten, který Vás okradl bude v budoucnu také okraden, ale ještě na něj dopadne trest za ostatní ty (v tomto případě Vaše děti, manželka), kteří utrpěli újmu tím, že Vás okradl. Pokud se spustí karmický následek, člověk není svobodný a musí trpně prožívat odplatu.

To, že se Vám přihodí něco zlého, nemusí být vždy jen důsledkem karmy. Ale pokud máte zapsán hřích, tak jako byste smůlu přitahovali.

Zlá karma vzniká i tehdy, když odmítáme, co jsme si v životě naplánovali. Například jsme se před narozením zavázali k tomu, že porodíme a budeme pečovat o postižené dítě. Když k tomu dojde, tak z této situace utečeme – raději zvolíme přerušení těhotenství. Je také spousta jedinců. Kteří se zavázali k duchovnímu růstu a v současném životě se tomu brání.

 

 

Více o karmě a spletitostech s tímto tématem se Vám pokusím přiblížit v dalším článku příští měsíc.

Přeji Vám všem hodně zdaru v nastávajícím podzimním období.

Vaše kartářka a léčitelka Markéta Šírková – její stránka: https://ezoportal.cz/marketa-sirkova/

Počet shlédnutí: 381