KDYŽ DUŠE POCHOPÍ A PROZŘE

Každá duše zrozena do hmoty pozemsky fyzického těla má jiný životní úkol. Přišli jsme se učit, cosi zpracovat, lecos pochopit, mnohé odčinit, vyrovnat.

Během života je naším úkolem pracovat na vývoj své duše. Někdo je ještě spící, někteří z Vás jsou částečně bdící, každý časem prozře, ale všichni do jednoho se zde učíme poznávat sami sebe, své životy, chápat a zvládat lekce života.

Neunáhlujte se v rychlých krocích, jděte pomalu, ale zodpovědně, dejte si čas a pracujte na sobě.

Radujte se z každého Vašeho zdaru, pokroku. Neobviňujte se pokud se právě nedaří. Mějte trpělivost, oceňte své snahy, když pochopíte pravdy a dojdete k určitému poznání, cíli.

Mnohdy duše lekci zvládne, mnohdy se zastaví či nastane pád. Zažíváte světlo i stíny, pády i vzestupy, ale přes to všechno je umění nevzdat se, mít naději, motivaci a jít dál.

Základem je chtít na sobě pracovat !!! Jak se říká bez práce nejsou koláče či kdo sedí doma jí jenom chleba.

Je důležité převzít zodpovědnost za svůj život a nevidět se jako oběť. Naučte se přijímat situace ve kterých jste, byť se zdají jakkoli nelehké. Nestěžujte si a nenadávejte na život.

Umět odpustit a propustit, nechat odejít ze života to, co Vám již neslouží, poděkovat a jít dál, tak již žije probuzená a moudrá duše, jelikož ví, že lekce, které zažívá mají aktivovat onu vnitřní sílu a probudit daný¨potenciál, aby duše naplnila své poslání zde v životě.

Každý jsme jinak nadaný, každý jsme ale originální bytostí, proto má každý jiný úkol a poslání.

Pokud na sobě budete pracovat, časem již budete vědět, proč jste se zrodili a co si máte plnit a kde je Vaše místo v životě. Již budete vědět, co je to mít rád sám sebe a nebudete přemýšlet, co si o Vás myslí druzí.

Budete vědět, kde uplatníte svůj um a sebe samotného. Již nebudete loutkou ostatních, ale věříte sobě, jednáte dle svého mínění, uvědomujíc si jeden fakt a to jest, že jeden život je dost krátký na to, abyste ho promrhali plýtváním své životodárné síly, energie.

Duše prozře a pochopí smysl bytí, zmouřdí a bude plně žít dle vesmírných zákonů, jelikož ví, že co zasije později sklidí…..

 

Napsala: kartářka a vědma Markéta Škodová

Počet shlédnutí: 208