Magií by se dalo rozumět jako vyciťování a ovládání vyšších energií. Tyto energie a síly, které jsou kolem nás znali ve všech větších kulturách a plně je využívali ve svůj prospěch. Mají jiné zákonnosti než léčitelská energie, ale také se s ní dá léčit. Můžeme s ní požehnat místům, věcem, lidem, zvířatům a událostem, aby se lépe dařilo.  Můžeme ji použít, aby událost nebo nějaká činnost dopadla pro náš prospěch nebo co nejlépe pro druhé. Můžeme s ní odehnat „zlé duchy“. Můžeme pomoci ale i uškodit! Ve své praxi jsem se setkal mnohokrát s útoky černé magie, které byly vedeny profesionály, ale i obyčejným sousedským zaplivnutím. I zlá myšlenka, zlá touha aby se tomu a tomu něco stalo. Už toto je magie, ale negativní. Pokud přejeme něco dobrého, modlíme se aby to dopadlo dobře  atd. tak i to je magie, ovšem pozitivního charakteru. Jsou ale různé a mnohem složitější formy, které je potřeba odstranit a dávat si na ně pozor. Pokud přijdete, tak vám velmi rád osobně pomohu. Ale o magii se nebavím a nevyučuji ji.

 

 

Druhy a odstranění černé magie

Černá magie je využití energií k sobeckým účelům a s úmyslem ublížit. Podle postupu, intenzity vložené energie a úsilí ublížit, ať už chtěně či nechtěně, se  stupňuje od lehčích (uhranutí) až po těžší (voodoo či očarování). Jednotlivé stupně vlivu černé magie jsou rozepsány níže. Do článku o černé magii jsem si také dovolil připojit odstavece s dalšími tématy (obtěžování, vamyprismus atd.). Protože i zde se jedná o duchovní působení s úmyslem poškodit.

 

Uhranutí – uřknutí

Nejslabší forma vlivu černé magie. Agresor může svůj čin udělat naprosto nevědomě a neúmyslně. Jedná se o rychlý přenos silně negativních energií z jednoho na druho. Může to způsobit nepříjemnosti jako jsou pocit paranoje, bázně, pocitu že nás někdo sleduje, roztěkanosti, nestálosti a agrese. Obzváště citlivé jsou na to děti. Jejich aura je velmi slabá a nedokáže se bránít energii dospělého člověka. Někdo se podívá do kočárku a dítě začne bezútěšně plakat. Musí se zde rychle zakročit pomocí očisty a ochraných amuletů. Nejspíš znáte situaci, když jdete po ulici a někdo se na Vás škaredě podívá. Nechá to ve Vás nějaký otisk, stopu. Prostě “ se necítíte ve své kůži „. Někdy to uděláte i Vy sami druhým aniž by jste si to uvědomili. Nejedná se zde ani tak o leknutí, ale spíše o energetický šok, která se hluboko zakoření a pokud sam na druhý den nezmizí, je lepší vyhledat pomoc odborníka.

 

Kletby – prokletí – zaplivnutí

Všechny tyto výrazy mají podobný účel – úmyslně uškodit. Pozor! Většinou i nechtěně. Často jsou pronesená ve zlosti a následně toho může i dotyčný litovat. Jedná se zde pouze o útok, při kterém nejsou použity pomůcky. Kletbou se rozumí buď jen myšlená nebo pronesená slova (jen ať umře, neposer se, proklínám tě atd.) proti někomu či něčemu. Pak záleží na složitosti: komu je určena, na kolik generací, od kdy do kdy a podobně (ať mu uhnije noha atd.). Tento způsob jde udělat ať už vyřčením formule nebo jen soustředěným myšlením na daný cíl. Pokud se před nebožáka plivne, jedná se o oblíbené romské zaplivnutí – „Zlom si honu!“ – a plivanec.

 

Očarování – přičarování

Nemusí se vždy jednat o negativní čin, je zde však potřeba souhlasu dotyčného. Očarování je čin, při kterém měníme přirozený řád věci a vytváříme pomocí magie nám vhodné události a činy. Přičarováváme si lásku druhé osoby, přičarováváme si peníze (pozor aby to nebylo na úkor druhých). Také očarováváme – aby se někomu nedařilo, aby nedojily krávy, aby někdo zemřel. Očarování je rituál s cílem a dlouhou přípravou. Představte si mladou dívku, čarodějnici, která uvidí kluka a pomocí magie (formulí, bylin, energiemi) bude působit na dotyčného. Pokud sám nebude souhlasit, je to černá magie. Pokud bude souhlasit, dojde třeba k očarování pro zlepšení sexuálních zážitků, a je to už magie bílá.

 

Obtěžování

Jedná se o energetické působení s účelem otravovat – obtěžovat na dálku. Zde se rozeznává několik druhů.

A)   Obtěžovatelem je duch nebo nějaká bytost. Duchové si často neuvědomují, že jsou mrtví nebo chrání svůj majetek i když o něj smrtí přišli a jsou i několik století mrtví. Ve světe se také vyskytuje velké množství zbloudilých a zoufalých duší a duší sebevrahů, které nepřešly na druhou stranu. Příčin proč nám po bytě někdo chodí, někdo nás budí ze snu a podobně je mnoho. Je lepší se v tomto případě obratit na někoho znalého ve spiritistické problematice.

B)   Obtěžovatel je často i člověk, který na dálku koncentruje svou mysl proti někomu. Je schopný ho rušit ze spaní, vkrádat se do snů, stát a kontrolovat oběť během dne, dokonce mu měnit i nálady, brát energie. Tuto formu útoků lze kombinovat s uhranutím, očarováním a i vampyrismem. Poškozený je ve vyšších úrovních obtěžování dokonce schopný vidět i postavu, která ho sleduje během dne a nebo zahlédnout tvář ve snu. Vždy oběť doprovází silný pocit toho, že ji někdo stojí za záda.

C)  Člověk., který obtěžuje může používat duchy.

 

Vampyrismus

Vampýr je člověk s nedostatkem energie (starý, nemocný, vysílený člověk), který doslova saje energii z okolních lidí. Většinou je toto „cucání“ energie nevědomé. Je přirozené, že mezi lidmi dochází k výměně energií, ale často se stává, že někteří lidé úmyslně vyhledávají společnost mladých lidí, léčitelů a podobně, aby se mohli posílit jejich energii. Jednou jsem se setkal s paní, mimochodem vsetínskou kartářkou , která se úmyslně na mě napojila během věštění. Začala sát energii a odmítla vytvořený kanál odpojit. Řešil  jsem to podle přípustných postupů, dokud se kanál neodpojil. Takovéto energetické sání probíhá dnes a denně a je to přirozená věc, kterou lidé neznalí energií ani nevnímají….  prodavačky, které jsou denně v kontaktu se zákazníky, zdravotní sestřičky zničené, jen když projdou kolem oddělení LDN, mrazení když jdeme po hřbitově atd. „Já jsem z toho vlaku totálně vyčerpaná a přitom jsem jela jen 20 minut“ …a vedle seděl pán po infarktu a s cukrovkou – a energii sosal a sosal a sosal. Napojení někdy může být i na dálku a i mezi lidmi, kteří se fyzicky neviděli.

 

Odpoutání

Mezi lidmi dochází k přirozené výměně energii, ale také k vytváření napojení. Je samozřejmé, že jsou napojení v rodině (matka a dítě, dvojčata mezi sebou atd.), napojení v partnerských vztazích (citové upoutání se na druhého, stačí jen milenecký poměr, pouhé podání ruky) atd. Vznikají také napojení během masáže a věštění. Proto je mnoho masérek a kartářek takto vyčerpaných a unavených a často slyší myšlenky svých klientů a pocity hodiny a dny po skončení věštění nebo masáže, protože neukončí toto napojení. Někdy mohou být napojení velmi silná a velmi složitá. Rituál a meditace k odpoutání potom může trvat od několika minut až po několik měsíců. Přes toto napojení lze sát energii a také obtěžovat.

 

 

Autorem článku je kartář Daniel Čablík
www.ezoportal.cz/daniel-cablik

Počet shlédnutí: 315