Význam slova numerologie pochází ze slova šifra, kód nebo také numero, což znamená latinsky číslo. Je to  věda o číslech a jejich vibrací, která má své kořeny v dávné minulosti. Již v biblických dobách lidé tušili, že čísla mají svůj význam a vibraci.Každá taková vibrace silně ovlivňuje naše životy. Čísla od jedničky  do devítky představují úplný proces tvoření, a to od počátku zrození Vesmíru. Numerologie je úzce spjata  s astrologií a vzájemně se doplňují.

Za zakladatele numerologie je považován starořecký matematik Pythagoras, který žil v 6. století př. n. l. Jeho cílem bylo, aby lidé z čísel, které obsahují jisté informace, pochopili sebe samé, svůj život a jeho zákonitosti a znovu navázali spojení s duchovnem. Tato myšlenka zůstala aktuální až do dnešní doby.

Díky numerologii můžeme pochopit proč jsme takoví jací jsme, proč nás někdo přitahuje a rozumíme si s ním víc než s jinými a naopak proč nedokážeme najít s některými lidmi společnou řeč. Dozvíme se, jaká je naše životní cesta a kam směřuje. Čím je vhodné se v určitý čas zabývat a čeho se naopak vyvarovat. To vše se dá zjistit z data narození. Je možné určit, jaký má naše jméno význam a jaký vliv mají čísla na zdraví, jaké místo je pro nás vhodné na bydlení nebo práci. Spočítat, lze vlastně cokoliv co je spjato s životem. Určit datum důležité události v životě jako je např. svatba, koupě rodinného domu, začátek podnikání nebo studia.

Je to vzrušující návod jak pracovat na svém štěstí. Správná volba ve správný čas. Možnost jak  ukončit negativní následky různých životních okolností, které nás potkají a tím si přímo ovlivnit svůj život. S numerologií neponecháme nic náhodě, ale využijeme moci vibrací a energie čísel, aby nám pomohly rozšifrovat, co a kdy je vhodné udělat a jak se zachovat.

Hra s čísly je klíčem k úspěchu. Stačí porozumět. Už tím, že se člověk narodí máme přidělena čísla a tím i vibrace, které nás ovlivňují po celý život.

 

Autorka textu: Daniela Hannah

Počet shlédnutí: 124