Mezi jedny z nejdůležitější součást čarodějné praxe patří neodbytně oltář. Bez oltáře by magické rituály neměly takový účinek.

Oltář je „posvátné“ místo, kde se provozuje většina magických operaci. Oltáře jsou hlavní dva typy.

Prvním je oltář osobním. Tento typ je určen čistě jen pro naše individuální potřeby. Měl by být umístěn na významném místě. Podle některých mystiků by měl být v jižní části našeho obydlí. Předměty, které jsou na něm umístěné, či které na něj umístíme, by měly být čistě jen naše a neměl by nám na ně nikdo šahat. Oltář by měl být sice umístěn na „reprezentativním“ místě, ale přesto by neměl být moc všem na očích. Nedoporučuje se ho ale umísťovat do míst, kde spíme. Důvod proč ho neumístit třeba do ložnice je ten, že na magický oltář se váží často síly a energie, které by nás během spánku mohly rušit. Pokud jste dostatečně citliví a zkušení, neměl by v tom být problém.

Druhým typem oltáře jsou oltáře pro více lidi. Tyto oltáře by měly být větší, protože se kolem nich bude pohybovat více lidí a také se na něj dá více předmětů.

Oltář si můžeme udělat téměř z čehokoli. Přímé podmínky na to, jak by měl oltář vypadat, nejsou. Samozřejmě, v některých kulturách – třeba Wicca, jsou jistá pevná pravidla. O těch se rozepíšu v dalším článku.

Oltář můžeme mít jak venku tak i někde v přírodě. Ty v přírodě mohou být třeba na kamenu, menhiru, pařezu, kmenu stromu nebo jen na stolku. Magické rituály nejsou ničím pro nezasvěcené oči zvědavců a měli bychom je umístit v klidném koutě zahrady nebo někde hluboko v lese, kde nás nikdo a nic nebude rušit. Vedle venkovních oltářů se mohou dělat i magické ohně a proto bychom měli mít dostatek prostoru jak pro ohně, tak i pro oltář.

Vnitřní oltáře, ať už jen pro nás samotné nebo pro skupinku dalších zasvěcených, může být třeba jen na koberečku na podlaze, na nočním, pracovním, konferenčním stolku. Z přírody i můžeme donést i nějaký plochý kámen, třeba břidlici nebo pískovec, na který si magické pomůcky rozprostřeme. Můžeme si nechat i vyrobit nějaký speciální stolík. Pokud si ho necháme vyrobit, dal bych vám několik tipů, jak ho nechat udělat. Podle spiritistů by takový stolek neměl mít v sobě nic kovového, také by neměl být z překlišky, ale masivního kusu dřeva. Doporučuji jako materiál dub, buk, vrbu nebo lísku. Židle, na které věštily delfské Pýthie, byly trojnožky. Tedy sedátko se třemi nohami. Pokud si budeme takový stolek vyrábět, doporučuji počet nohou tři nebo jen jednu masivní.

Velikost je individuální. Minimální plocha by měla být ale aspoň kolem 40X50 cm aby se nám na něj vešly svíčky, knihy, misky, karty a další magické pomůcky.

Doporučené pomůcky na oltář.

Napsal jsem úmyslně doporučené, protože oltář nebo směr kterým se vedeme se může lišit. Níže vypíšu jen nějaké základní pomůcky a jejich význam, při magických rituálech.

Svíčky – o svíčkách bych mohl napsat celé knihy, proto zde uvedu jen některé nejpodstatnější údaje. Neměli bychom používat svíčky čajové, jsou zcela nevhodné. Nejlepší svíčky jsou z včelího vosku. Nejlepší svíčky jsou válcovitého tvaru a měly by mít jen jeden knot. O dalších tvarech a barvách se rozepíšu později. Počet svíček je opět individuální. Neměly by být jen jedna, minimální počet jsou dvě. Viděl jsem za roky praxe oltáře 2×1 metr kde bylo na 40 svíček. Záleží jen na nás. Nezapomínejte při práci se svíčkami na protipožární bezpečnost!

Zvonek – zvonek či nějaké jiné cinkátko by mělo být velmi důležité, zacinkáním bychom měli začínat většinu magických obřadů a zároveň zvoněním je i ukončovat (pozn.: „A zazvonil zvonec a pohádky bylo konec“). Zvonky by měly být měděné, železné nebo bronzové. Samotná magie kovů je velmi zajímavá, protože každý kov je vhodný k jiným magickým rituálům. Zvonky keramické či skleněné jsou sice pěkné, ale zcela nevhodné!

Meč, dýka, nůž – jsou další důležité magické předměty. Meči a noži do vzduchu vpisujeme magické pečeti, ohraničujeme prostor kolem oltáře, kde magicky pracujeme či jako jakým si astrálním laserem ukončujeme nevhodné napojení. Náhradou za nůž, dýku či meč lze použít peří z dravců.

Kalich – jakákoliv nádoba, ať je to miska, hrnek, sklenička a další, prostě vše do čeho můžeme dávat bylinky, popel nebo nápoje. Tvar by měl být válcový a mělo by se z toho dobře pít. Materiál může být různý – kov, sklo nebo keramika. Neměl by na době mít pestré barvy, spíše přírodní a neměl by mít žádné nebo výrazné nápisy nebo znaky.

Soška – zde je to velmi individuální. Pokud jste křesťansky smýšlející, můžeme si třeba dát sošku Panny Marie, krucifix, někoho svatého. Jinak sošku Buddhy, Ganéshi a podobně. Místo sošky můžeme použít i růženec.

Metla – metla či metlička, která by měla být z březových větví. Může být nahrazena i několika k sobě svázanými větvičkami nebo peříčky slouží k energetické očistě místa, kde pracujeme a oltáře samotného.

Vykuřovadla – františky, vonné tyčinky nebo kadidlo jsou také důležitou součásti oltáře. Měl by být umístěny na pravé straně oltáře.

Kniha stínů – jedná se o magickou knihu, grimoár, bibli, magický deník či jakýkoliv deník nebo sešitek, do kterého si děláme poznámy nebo ze kterého během obřadů čteme. Na svém oltáři mám svou malou bibli, jednu silnou prvorepublikovou knihu o magii a sešit, ve kterém jsem si vypsal nejdůležitější magické formule, zaklínadla a postupy a zároveň mi slouží i jako poznámkový diář.

Další pomůcky – třeba kotlík, další kalich, kameny, křišťálovou kouli, runy, energetické zářiče, pyramidy, svěcená voda, magické hůlky (berle) a věštecké karty.

Karty – záleží s jakou magií a jaké jsou naše znalosti. Já mám na oltáři své vlastní malované tarotové karty, které používám čistě jen k magickým úkonům. S těmi, které používám na věštění, magicky nepracuji a ani je na oltář nepokládám.

Aktivace oltáře

Pokud si uděláme svůj oltář, měli bychom jej nejprve aktivovat. Je mnoho návodů, jak postupovat. U mě je zjednodušený následující postup:

  • Ohraničím prostor, kde magicky pracuji.
  • Ten pak očistím vykuřovadly, modlitbami.
  • Chvilku medituji, zazvoním tibetským zvonkem. Chvilku se zase koncentruji a medituji.
  • Modlitbami a zaklínáním poprosím síly o magickou pomoc a zasvěcením prostoru. Posvěcenou vodou posvětím oltář se všemi pomůckami a okolí oltáře.

Následuje samotný magický rituál a pak jeho ukončení.

Vše je individuální. Na našem trhu je poměrně mnoho, různě kvalitních, knih, které nabízejí různorodé postupy. Doporučuji nečerpat jen z jedné knihy a inspirovat se z více zdrojů.

O samotných rituálech si povíme jindy.

 

 

Daniel Čablík
www.ezoportal.cz/daniel-cablik

Počet shlédnutí: 686