Zářijový pátek třináctého jsem trávila prací a dá se říci, že to byl den celkem pohodový a úspěšný. Nebýt toho, že mne o něm informovalo rádio, asi bych si ani nevzpomněla. Moderátor mluvil o důvodech, pro které se tento den považuje za nešťastný a ty byly vesměs spojené s křesťanstvím.

Je ale pravda, že I v Tarotu (který vykládám) karta XIII. symbolizuje SMRT. Tato karta se ale jen ne úplně správně považuje za nešťastnou. SMRT značí především velkou přeměnu, transformaci a přirozený konec, který je zároveň I novým začátkem spíš, než opravdovou smrt, ačkoliv I ta je spíše velkou přeměnou, než úplným koncem.

Pokud spočítáme jmenné číslo archanděla Michaela podle Tarotu, dostaneme také třináctku. Původně jsem sice s láskou myslela na syna Michaela, který mne v průběhu radiové relace zavolal, aby mi oznámil, že nemůže do školy, protože utratil všechny peníze, které dostal na vlak, ale přivedlo mne to právě k souvislosti s archandělem Michaelem, který je andělem spravedlnosti, ale také smrti a zrození.

A teď se konečně dostávám k tomu, o čem jsem původně chtěla psát a to je, že I v Tarotu se dá podobně jako v numerologii počítat. Pokud sečteme datum svého narození, dostaneme číslo osobní karty (používají se jen karty Velké Arkány). Ta vypovídá o vystupování a o tom, jak se jevíme navenek. Pokud při výpočtu dostaneme dvoumístný výsledek nižší než 21 (včetně) a sečteme ho, získáme kartu charakteru. Při jednociferném součtu je osobní číslo I číslo charakteru shodné.

Například:
10.8.1995=10+8+1995=2013=2+1+3=6
Osobní kartou jsou VI. Milenci a karta charakteru také VI. Milenci.

11.6.1969=11+6+1969=1986=1+9+8+6=24=2+4=6
Totéž, osobní I charakterovou kartou jsou VI. Milenci.

11.6.1935=11+6+1935=1952=1+9+5+2=17=1+7=8
V tomto případě je osobní kartou XVII. Hvězda a kartou charakteru VIII. Vyrovnání.

Také je možné vypočítat kartu růstu, která symbolizuje témata a úkoly pro ten který rok. Kartu růstu vypočítáme ze dne a měsíce narození a aktuálního roku.

Například:
27.6.=27+6+2013=2046=2+4+6=12
Symbolem pro aktuální rok je XII. Viselec a rokem se nemyslí kalendářní, ale rok od narozenin do narozenin.

Zmínila jsem se také o počítání jmenného čísla, přičemž je možné počítat nejen číslo jména, ale I příjmení. Jméno vyjadřuje vaši osobnost a příjmení rodinné dědictví a úkoly. Počítání je ale složitější o to, že je nutné používat hebrejskou abecedu, jejíž 22 znaků značí nejen písmeno, ale I číslo a symbol, přičemž má těchto 22 znaků souvislost s 22 kartami Velké Arkány.

Kdo se o to bude chtít pokusit, bude potřebovat k přepisu tabulku, kterou je ale možné si dohledat, například myslím u Akrona. Pokud jsem se někde přepočetla, omlouvám se předem a přeji šťastné všechny pátky třináctého.

 

Hana Husníková
stránky paní kartářky: www.ezoportal.cz/hana-husnikova

Počet shlédnutí: 185