Rozhovor s paní kartářkou a numeroložkou Emílií Moláčkovou na téma často probírané téma „Pochopit současnost versus zjistit budoucnost“. Přečtěte si jaký je na to její pohled a jaký vidí smysl v pochopení současného dění.

 

Jaký je podle Vás hlavní smysl výkladu karet?

Hlavní smysl výkladu karet je pochopit minulost a přítomnost. Klasický výklad budoucnosti nemá příliš velký smysl. Vše máme ve svých rukách a máme své volby. Karty a intuice nám pomohou ukázat směr, postup a mohou nám výborně poradit. Výklad by měl fungovat spíše jako berlička a poradenství, než odkrývání obecné budoucnosti.

 

Dá se z karet vyčíst minulost, současnost a budoucnost? Co je těžší a co je přesnější?

Ano, dá se vyčíst minulost, současná situace a budoucnost. Nejpřesnější je minulost a přítomnost, protože budoucnost ukazuje více možných cest a jednu z nich si vybíráme. Výklad na budoucnost může být velmi přesný, ovšem musíme se podívat, jak se bude jeho zvolená cesta vyvíjet. Můžeme též vidět, kudy se klient vydá, ale neměli bychom ho v jeho rozhodnutí ovlivňovat.

 

Jaký má smysl pochopení současného dění?

Přítomnost a vyřešená minulost je velmi důležitá, abychom se posunuli do budoucnosti. Aby zůstala voda čerstvá, musí stále téct, jinak zahnívá. Je důležité chápat, že se v přítomnosti děje vše tak jak má, ve vší přirozenosti a harmonii. Ke štěstí můžeme jít naproti a někdy máme zkoušky trpělivosti. Když pochopíme současnost, snáze přijímáme život. Není dobré se utápět v minulosti, ani lpět na jistotě v budoucnosti. Jistota jsme my sami a naše přítomnost.

 

Je dobré znát budoucnost? S jakou přesností ji lze z karet zjistit?

Pokud jsme ve špatné situaci, určitě nám pomůže výklad z karet, co máme právě teď pochopit, kudy jít dál a co můžeme nejlépe udělat. Záměrně píši o určité situaci, protože opravdu nemá smysl vykládat obecný výklad a počítat s každou událostí. My se máme posouvat sami a karty nám mohou pouze osvětlit průběh volby jako rádce. Též mohou ukázat, jak postupovat v dané situaci. Přesnost výkladu se dá zjistit s velkou přesností, zhruba 80-90%. Ovšem, máme vlastní cesty a rozhodnutí. My můžeme s velkou přesností říci, jak se ta zvolená cesta bude vyvíjet.

 

Pokud známe onu budoucnost, nebo možnosti jaká by mohla být, můžeme ji ovlivnit? Nejsme to právě my sami, kdo ji tvoří?

Říkám tomu, že je osud jako železná tyč. Nezlomíme ji, ale můžeme ji ohnout. Proto můžeme svou budoucnost ovlivnit, protože to máme ve svých rukách. Naše karma nám dává zkušenosti k ponaučení a díky jejímu pochopení se můžeme posouvat dále. To znamená, že svou budoucnost tvoříme nejen vlastními činy, ale i zkušenostmi. Někdy můžeme mít pocit, že opakujeme stejné situace a že jsme v nich uvěznění. Je to tak proto, že jsme se z toho sami nevymanili. Velmi důležité je pozitivní myšlení a vyrovnaný vztah k minulosti. Velmi častý jev je propast mezi vnitřním Já a k životu jako takovému. Pak se tvoří předsudky a strachy, které vedou k negativnímu myšlení. Jsou to právě myšlenky, kterými tvoříme svůj život.

 

Pokud se zamyslíte nad hlavním tématem a otázkou v něm položenou, co je tedy z Vašeho pohledu lepší? Pochopit současnost nebo se spíše snažit nahlédnout do budoucnosti? Nemůže nás někdy pohled do budoucnosti svézt z té správné cesty?

Výklad budoucnosti může být někdy překvapující, protože se stává, že jsme svou minulost a přítomnost ještě nepochopili. Z mého pohledu je důležité chápat současnost, bez ní se dál  nedostaneme. Někdy se stává, že lidé znají svou budoucnost, která je vyvede z míry. Je proto potřeba, aby i kartářka, popřípadě kartář velmi přesně vysvětlil příčiny a následky, co můžeme ovlivnit a co mu může budoucnost pozitivního přinést. Dnes se nám něco jeví nepřípustně, co v budoucnu naopak uvítáme. A nakonec, výklad karet není rozsudek, je to současná situace, která někam směřuje a my máme moc ji pozitivně ovlivnit. Výklad v přítomnosti nám tedy velmi pomůže vyhnout se nepříjemným budoucím situacím a mnohé třeba zachránit, např. vztahy. Takže pozitivní přístup k přítomnosti je velmi důležitý krok pro naši budoucnost.

 

„Na konci vždy všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, znamená to, že ještě není konec.“ -John Lennon-

 

Máme se výkladu z karet bát?

V kartách se může jevit něco negativního (přesněji řečeno, nevyhnutelné události jako následek), pak je nás, abychom s klientem pomohli najít řešení ke vší spokojenosti. Nic nehlásím jako konečný rozsudek, protože to ani není možné. Pokud něco negativního vidím, vnímám to jako riziko, se kterým se dá pracovat a vyhnout se mu. Hledám rovnou možnosti k pozitivnímu řešení a to se mi velmi osvědčilo, protože si lidé svoji budoucnost svými činy a myšlenkami tvoří sami. Pokud se necháme vystrašit negativními zprávami z budoucnosti (nemusím ani potvrzovat, jak je to špatně podané), tvoříme si svým strachem další bloky a zhmotňujeme negativní energií i naši budoucnost. Jak jsem říkala, výklad z karet nemá strašit, ale naopak hledat cesty, pomoci a poradit.

 

Jací lidé se na Vás obracejí?

Řekla bych, že se to nedá určit. Každý má bez rozdílu vzdělání a vrstvy stejné starosti. Z tohohle hlediska je vidět, že jsme stále lidé, kteří jsme si rovni. Nejčastěji jsou to starosti v oblasti vztahů a práce. Konkrétněji jsou to lidé překvapivě z řad zamilovaných, s dlouhodobými starostmi, profesí právníků, psychologů, účetní, policie, maminky, studenti, sportovci atd.

 

Jak přistupujete ke klientům?

K lidem přistupuji téměř bez ohledu času. Aby byla konzultace s výkladem kvalitní, věnuji se klientovi min hodinu až dvě, čas nepočítám. Snažím se termíny navazovat beze spěchu. Přistupuji lidsky a snažím se Vašim otázkám vyhovět, pečlivě poradit a vysvětlit. Vzdělávám se i v oblasti psychologie. Nadále počítám s mou profesí kartářky s rolí psychoterapeutky. Práce kartářky a zpětná vazba mě velmi naplňuje. S mnohými klienty zůstávám nadále v kontaktu ve velmi pozitivním duchu …

 

Něco vtipného na závěr

Abych byla seriózní, nemohu některé historky zveřejnit. Ty další si nyní nevybavím, ale vím, že některá setkání byla opravdu pozitivní a veselá. Určitě stálo za to, když mě během čtrnácti dnů navštívily dvě klientky společného milence, aniž by o sobě věděly.

 

11102712_10200369125308145_8057706872367266209_nRozhovor s paní kartářkou a numeroložkou Emílií Moláčkovou.
její stránka: https://www.ezoportal.cz/emilie-molackova

cards

kartářka Emílie Moláčková

Paní kartářka a numeroložka, která nabízí výklady karet, ale také numerologické rozbory. Poradí Vám v oblasti vztahů, financí apod. Empatický a ochotný přístup.

Osobní výklady: Praha východ
Výklady emailem, po telefonu: Celá ČR
Čekací doba: od 2 do 5 dnů
Nejobjednávanější služba: Osobní výklad karet a numerologie za 500 Kč

cardsHodnocení klientů: Vynikající (celkem: 30 hodnocení)
Stránka paní kartářky

Počet shlédnutí: 285