Halloween nebo spíše All Hallows Eve- předvečer Všech svatých, připadá na 31. října. To bude zítra a já si ho tady v AMERICE POPRVÉ OSLAVÍM. Nikdy jsem tento svátek nevnímala až tady poprvé, protože v Americe se tím žije.

Tento snad nejvíce magií opředený svátek má tradici po celé Evropě i Americe.

Původ oslav sahá až do dob předneolitických civilizací. Jednalo se o slavnost chovatelů dobytka.

 Tato slavnost se nazývala Samhaim, tedy konec léta. V dobách Keltů byl součastně počátkem nového roku a býval oslavován tou největší ohňovou slavností. Také trval několik dní – od 31. října do 2. listopadu. Původně snad označoval i příchod zimy, tedy dobu, kdy se vracela stáda skotu z letních pastvin na zimní ustájení. Honci přinášeli domů snop obilí jako připomínku umírající vegetace a zelenou větvičku, symbolizující příslib nového života. Keltové věřili, že duchové a zejména duše předků, podobně jako stáda, opouští své letní útulky – lesy a jdou hledat ochranu před zimou ve svých bývalých domovech. Proto jim v tento svátek nechávali v předsíních nebo v kuchyních nějakou potravu. Také se čistily krby a pak se v nich rozdělal oheň, který měl vydržet až do jarní rovnodennosti – 21.března.
Ve dnech svátku Samhaim se také nechodilo lovit, věřilo se, že by lovec mohl zasáhnout kulkou nebo šípem zbloudilou duši.Halloween předchází křesťanskému svátku Všech svatých (u nás Dušičky). Je to doba, kdy skřítci, čarodějnice a trpaslíci provádí různé zlomyslnosti. Lidé, kteří se vraceli z pastvin se proto maskovali, aby nebyli hned spatřeni. Začerňovali si tváře a oblékali kabáty na ruby. Dospělí se zúčastňovali zastrašování duchů a skřetů a děti chodily po sousedech a žebrali o jídlo, sladkosti nebo o nějaký dárek. V oknech se objevovaly vyřezané hlavy z tuřínů se svíčkou uvnitř. V Americe k tomu sloužila dýně. Dnešní svíčka, hořící uvnitř řepné či dýňové hlavy, je pozůstatek dávných ohňů. V Anglii byly tyto ohně nahrazeny hranicemi, ty hořely trochu později, až 5.listopadu. V Irsku a v některých částech Evropy se tradice ohňů zachovala dodnes. Všechny ohně se před Halloweneem zhášely, aby se pak následně znovu zapalovaly „přineseným ohněm“. Ten pocházel z posvátné vatry, kterou zapalovali druidové z Tlachtga. Hořící hranice svítily na cestu duším předků vracejícím se domů a ochraňovaly je od zlých bytostí. Také očisťovaly vracející se stáda dobytka od všeho zlého. Podle legend je Halloween obdobím, kdy můžete spatřit „jiné světy“, a kdy je nejrůznějším nadpřirozeným bytostem dovoleno dostat se do lidského světa. Se setměním bychom měli zapalovat oranžové svíce v oknech. Měly by hořet až do půlnoci. Pokud se plamen chvěje, říká se, že se zlé síly snaží dostat dovnitř. Dnes už dávno není Halloween považován za počátek nového roku, ale zůstal dodnes dobou, kdy je nejvíce smazána hranice mezi minulostí, přítomností a budoucností.

Proto je v době setmění nejvíce vhodný čas pro věštění hlavně milostných záležitostí.

Máte-li chuť, můžete vyzkoušet magickou moc této noci.

VYLOŽTE SI KARTY NA NĚKTEROU S OTÁZEK, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ. Napište si otázku a odpovězte si kartou. Udělejte si svou magickou formulku, kterou v tento halloveenský den a noc neustále pronášejte. Uslyší vás duchové. Mohou vás slyšet vaši předci. Já v tento den oslovím svou prababičku Anežku a o něco ji poprosím. V tento den se můžete spojit také s duchem dobra.

V tuto noc jsou lidé obdařeni zvláštní mocí, vnitřního vidění.
Narozené děti pod vlivem této noci jsou pod velkou ochranou.Kdo si chce přivolat partnera, ať si sedne před zrcadlo a opakuje své přání několikrát nahlas.

Zapalte doma bílé svíce a dejte je do okna. Vzdáte tak čest svým předkům. Poděkujte lidem svého rodu. Uvědomte si, že máte důležitou úlohu, kterou vás tady vaši předci pověřili, abyste ji splnili.
Kdo se nebojí, může poprosit o pomoc.
Kdo se nebojí, může se zeptat některého ze svých předků, proč nastala nějaká nevyjasněná situace.
Ale neriskujte příliš.
NĚKDY JE LEPŠÍ NEVĚDĚT.!!!!!!!!

JÁ VÁM PŘEJI, ABYSTE SI vytáhli kartu třeba srdcové ESO.
Martina Blažena Boháčová

Počet shlédnutí: 44