Rok 2019 z mého pohledu, vidím jako rok, který bude lepší, než předchozí rok 2018. Lidé hodně odcházeli a to jak fyzicky, tak i ze vztahů. Byl to velmi náročný a očišťující rok, který hodně lidem změnil jejich životy a přinesl jim mnoho změn.

Co nám ale přinese rok 2019 ?

V roce 2019 se budeme nacházet pod tarotovou kartou SLUNCE ( 19 )

Půjde tedy o rok, kdy budeme řešit naše vztahy a to jak partnerské, pracovní, rodinné, tak i milenecké. Budeme se více zaměřovat na své domovy. Budeme si více uvědomovat své kořeny. Mnozí začnou zvelebovat svá obydlí a také se budou snažit více upevňovat vztahy kolem sebe. Bude to rok, kdy se máme naučit více vnímat intuici a činit kroky tak, jak si to přeje naše duše. Bude to rok, kdy budeme řešit vztah k druhým, ale také vztah k sobě. Mnozí si uvědomí hodnoty života a stále více lidí bude toužit po míru na planetě zemi. Lidé budou vedeni k tomu, aby se vymanili ze stagnujících vztahů a naučili se propouštět nepotřebné. V novém roce se po nás bude chtít, abychom v tom, co započneme vytrvali a nevzdávali se při prvním nezdaru. Prožívání radosti s tím, co právě mám, bez očekávání či přijetí všeho, co ke mně přichází bude dalším učebním procesem.

Hodně lidí se bude chtít vzdělávat a to v jakémkoliv oboru. Tady připomínám, že vše, co děláme, máme činit s láskou a radostí. Pokud si to uvědomíme, začne se nám dařit. Rok bude také o společenských setkáních, kde můžeme potkat mnoho významných lidí či potkáme svého vytouženého partnera. Nový rok přeje komunikaci, vzdělávání, je to prosperující rok, který nás může hodně posunout. Nebojme se proto riskovat. Jak se říká, risk je zisk.

Při součtu roku 2019 = 2+0+1+9 = 12 získáme číslo, které je v tarotu znázorněno pod kartou VISELEC (12). Po nás se bude chtít, abychom se vymanili ze stagnace a omezení. Hodně lidí může být zastaveno a to právě proto, aby začali přemýšlet a uvědomili si hodnoty života a věci začali vidět z jiného úhlu pohledu. Také se po nás bude chtít, abychom začali myslet více na sebe a začali se vzdělávat na úrovni duše a posouvali se dál. Číslo 12 je v součtu číslem 3 a to se v tarotu nachází pod kartou CÍSAŘOVNA ( 3 ). Mnoho žen bude toužit po miminku či se v tomto roce může rodit více dětí. Půjde o plodný rok, který nám přinese mnoho užitečného. Je to také vhodný čas, kdy se máme pustit do rozsáhlých projektů, jako je výstavba rodinného domu, koupě nemovitosti či jiné. Půjde o rok aktivní a budeme vybízeni k tomu, abychom podávali větší výkony. Slunce hřeje, ale může také popálit, takže bychom si měli dávat pozor na skrytá nepřátelství, jelikož se v našem životě může objevit rival, který by nám chtěl uškodit.

Nenechte se zastrašit ani se sebou manipulovat. Rok přeje komunikaci a tak si z plna plic řekněte, co cítíte i za cenu toho, že se budete muset vzdát svého jistého. Někdy díky učiněné oběti se Vám otevřou nové dveře a přijde něco lepšího pro nás potřebného. Uvědomte si svoji sílu, uvědomte si, že jste jedinečnou bytostí. Buďte kreativní a ukažte svá nadání svému okolí. Může se zrodit nový nápad či výhodný projekt. Zkusme býti na chvíli dětmi a prožívejme radost tak, jak to umí právě ony. Buďme inspirací a motivací pro druhé. V tomto roce, může být větší počet žádostí o uzavření manželství. Půjde o rok, kdy budeme nuceni řešit ženský princip a to naši matku, případně manželku, milenku, partnerku, naše domovy, děti, rodiny. Tady pozor na majetnictví, závislost a jistou panovačnost, která by mohla uškodit. Závislé vztahy omezují a nedovolují nám dýchat.

Proto bude přicházet potřebné pročištění, aby se vztahy uzdravily. V mileneckých vztazích hrozí riziko nechtěného těhotenství. Pozor na nezkrocené vášně a mnohdy promiskuitní chování.

Také může nastat situace, kdy budeme zkoušeni z toho, kdo z koho má větší moc a to v domě, vztahu, atd. Také bude vytvořeno mnoho vztahů z pouhé ziskuchtivosti. Správný funkční vztah je o důvěře, věrnosti, vzájemné komunikaci. I když někteří budeme nuceni zastavit se, bude nám dána síla, zdolat všechny překážky. Nebojme se proto omezení. Skrze ně se učíme měnit svoje postoje a svůj úhel pohledu a ze strnulosti se posuneme dál.

V tomto roce může být více srážek a bude se řešit téma VODA a také SUCHO. Počasí bude velmi proměnlivé. Z pohledu zdraví, mohou nastat potíže s pohybovým aparátem, klouby a játry. Posilujme proto svoji imunitu, řešme svoje reprodukční orgány a oči, posilujme srdce a mozek.

Pro Českou republiku zde nevidím žádné výrazné ohrožení díky migraci.

Závěrem:

Pomáhejme pouze tam, kde je to třeba a nenechme se využívat. Buďme sami sobě světelným zdrojem, jděme do svého středu, jedině tam najdeme sílu. Jak já říkám, v knize Osudu má každá duše vepsán jiný životní příběh a proto od ledna 2019 budu poskytovat individuální výklad na rok 2019 a to přímo na míru pro Vás. Tuto zde sepsanou předpověď, berte jako všeobecný náhled.

Do nového roku 2019 Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho lásky, radosti a životní spokojenost.

 

S úctou a láskou k Vám Markéta Škodová

cards

kartářka Markéta Škodová

Paní kartářka vykládá z tarotových a mariášových karet na otázky vztahů, práce, financí, zdraví, minulých životů atd. Ráda Vás provede na Vaší životní cestě.

Osobní výklady: Blatnice u Nýřan
Výklady emailem, po telefonu: Celá ČR
Čekací doba: od 1 do 3 dnů
Oblíbená služba: Výklad karet po telefonu 30 minut za 750 Kč

cardsPočet hodnocení klientů: 30
Stránka paní kartářky

Počet shlédnutí: 1747