Skutečnost či „nadpřirozeno“? Mýtus, podvod či pravda?

 
Tento pojem – „Reiki“ – můžete nyní slýchat častěji než dříve. Jelikož je toto slovíčko spojeno s pocity a zkušenostmi pozitivními, ale bohužel také negativními, rozhodla jsem se Vám toto téma trochu přiblížit.
 
Podstatou je pochopení, že Reiki je energie dostupná všem. Každý z nás má možnost se s ní naučit pracovat.
 
Chvíli jsem přemýšlela, jak zpracovat toto téma o Reiki. A to tak, aby to bylo pochopitelné a každý z Vás si mohl udělat alespoň jakous takous představu, co že to to Reiki je-:)) Pokud si zasefrujete po internetu, tak naleznete docela slušné množství informací na toto téma. Většinou jsou to pouze jen zkopírované informace. A tomu jsem se chtěla vyhnout. Na jedné straně ANO, proč nepoužít informace od někoho jiného, které jsou pravdivé a výstižné. Ale podle mého názoru by měl každý správný Reiki Mistr učitel podat zájemcům svůj pohled a své vysvětlení o Reiki. Tímto žádám všechny další případné Mistry, aby nekopírovali má vlastní slova. Pokud jste totiž Mistry, jste učiteli a je na vás podat ostatním svůj vlastní pohled a ne jen „papouškovat“. Děkuji-:))
 
Toto je tedy mé vsvětlení pojmu Reiki. Tak jak ho chápu, cítím, žiju.
 
Reiki je systém učení. Je to životní cesta, filozofie. Není to ani náboženství ani žádné sektářství. Reiki je volné, založené na víře každého z nás. Nezáleží, zda se přiřazujete či naopak nepřiřazujete k nějakému směru (náboženství, politika,…). Reiki je pro všechny. Je to dar pro lidstvo a ne pro jednotlivce, jak si spousta z Vás myslí. Každý se může na tuto cestu vydat. Reiki je svobodné a záleží na každém z nás, jak ho uchopíme a jakou cestou se vydáme. Při práci s Reiki (na rozdíl od jakýchkoliv dalších systémů – církev,….) existují jen tři pravidla: požádat, dělat vše s tím nejlepším úmyslem, poděkovat. Vidíte, nic zvláštního. Tři věci, které by nakonec měly být součástí běžného života ve společnosti. Nejsou tu žádní strašáci (peklo, satan,…), žádná desatera nebo jiná -tera. Jen prostá žádost, dobrý úmysl a děkuji na konci.
 
Reiki je učení o energiích, o věcech kolem nás. O tom, jak si my sami můžeme pomáhat – a také druhým. Ale Reiki je zejména přeměna myšlení z negativního na pozitivní. Je to změna starého destruktivního myšlení, zajetých vzorců myšlení převzatých vědomě či nevědomě od předešlých generací. Tyto negativní zastaralé vzorce myšlení nám velmi ubližují, více ty vědomé, jelikož si je uvědomujeme, ale nedokážeme z nich vystoupit.
 
Příklad:
Dítě vyrůstá v rodině přílišných fyzických trestů. Když dozraje, řekne si, že až bude mít svoje děti a bude rodič, tak své děti bít nebude. A co se stane? Vyroste, má děti a potom zjistí, že si zkrátka nemůže pomoci a své děti také přemrštěně fyzicky trestá. Pro tohoto jedince to znamená dvojitou negaci, jelikož si to uvědomuje a dělat to nechce. Vždyť přece ví, jaké to bylo. A navíc, si řekl, že to svým dětem dělat nebude. Ale bohužel z toho nedokáže sám vystoupit. To samé je třeba s alkoholismem, psychickým týráním,……
 
Takže už víme, že Reiki je energetické učení. Zbavuje nás zátěží. Které si s sebou neseme nejen od dětství ale i karmicky z minulých životů (za určitých podmínek, jelikož karma změnit nelze). Napomáhá nám ke šťastnějšímu a spokojenějšímu životu a také lidem kolem nás, naší rodině, dětem. Mimochodem, děti jsou na energie velmi vnímavé.
 
Reiki není žádná věda, je to cesta k přirozenu, do hlubin naší duše. Neexistují striktní pravidla a jak pracovat s Reiki. Jsou jen návody a ozkoušené typy a každý si může vypracovat svůj vlastní postup. Samozřejmě, že pokud si vyberete cestu duchovního průvodce, je třeba mít řadu dalších znalostí, je to cesta nikdy nekončícího vzdělávání a poznávání. Svým žákům vždy říkám: „Pracujte, ptejte se. Pokud budete pracovat, budou Vám přicházet odpovědi a sami si naleznete další způsoby využití. Je to jen na každém z nás.“
 
Reiki zintenzivňuje naše mimosmyslové vnímání, napojení na Vesmír. Vrací nás k naší podstatě bytí. Proč si děláme život složitější než ve zkutečnosti je? Nikdo ovšem netvrdí, že poté, co se na cestu s Reiki vydáte, Vás nepotká žádná nepříjemnost. Už jsem se setkala i s názory podložené strachem, že se z lidí stanou „zombie s prázdným pohledem a věčným úsměvem na tváři“. NE. Budete mít běžné radosti a strasti, akorát se s nimi budete umět lépe vypořádat a život Vás bude více těšit. Budete brát věci takové, jaké jsou a naopak se ve Vás nastartuje Váš osobní motor, budete energičtější. A hlavně, dojdete pochopení.
 
Všude se dočtete o pěti základních principech Reiki. Když je všechny shrnu, tak znamenají lásku a pozitivní myšlení.
Pět základních principů Reiki
  1. Právě dnes se nerozčiluj
  2. Právě dnes si nedělej starosti
  3. Právě dnes dělej svou práci poctivě
  4. Právě dnes buď milý ke všem
  5. Právě dnes buď vděčný za vše, čeho se Ti dostalo
Ten, kdo má zájem o Reiki, podstoupí takzvanou aktivaci / zasvěcení / iniciaci. V našich poměrech slovo „zasvěcení“ vzbuzuje u spousty lidí negativní pocit. Spousta z nás si totiž toto slovo spojuje s náboženstvím (což tedy rozhodně není, jak jsem již vysvětlila nahoře). Je to přežitek minulé doby, kdy navíc u nás byla církev velmi potlačována. Tímto ovšem neprosazuji církev, já sama se k žádnému náboženství nepřiřazuji, jelikož dává sice určitou víru, ale také spoustu omezení a zastrašování. Tímto zasvěcením se zaktivuje energetický kanál každého jedince. Energie poté proudí silněji a rychleji, tělo dotyčného se začíná čistit. Čistí se jak tělo fyzické, tak i všechna těla duševní (éterické, astrální, emocionální).
 
Zasvěcení je možné jak osobně tak na dálku. U začínajících bych doporučovala začít osobním setkáním (tedy absolvovat Reiki 1 osobně). I když na dálku v pohodlí domova bývá prožitek ze zasvěcení silnější, protože odpadá mnoho nervozity a rušivých vjemů. Přece jen na začátku je spousta dalších informací a dotazů, na které se můžete přímo na místě zeptat a také se podělit o zážitek s ostatními (pokud jste ve skupince).
Tak věřím, že se mi podařilo objasnit některé mýty, kterým je toto téma opředenoUsmívající se.
 
Přeji hezký víkend všem,
 
Markéta Šírková

Počet shlédnutí: 137