Tento rok  můžeme chápat ve dvou rovinách. Jako hrozbu přicházející z vesmíru nebo nový začátek pro lidstvo.

Čím je toto datum tak zajímavé? Mnoho otázek týkajících se roku 2012 dostávám od svých klientů. I mne tento rok velice zajímá. Cítím v sobě zvláštní napětí před očekávanými změnami.
Ve svých myšlenkách na toto téma musím vycházet jak jinak než z Mayského kalendáře. Je známo, že Mayové byli skvělí astronomové. Jejich předpovědi vycházely velmi přesně. Mayský kalendář  po staletí přinášel přesné informace o postavení planet, zatmění Měsíce i Slunce. Tento kalendář končí rokem2012 a to dnem 21.12.

 

Sečteme li toto číslo 2+0+1+2+2+1+1+2 = 11

Tento výsledek vyjadřuje Mistrovské číslo. Číslo 11 je zaměřeno na duchovní stránku. Vnitřní volbu. Tvůrčí potenciál. Je to velmi mocné  číslo, které dokáže silně ovlivňovat své okolí. Jedná se o dvě jedničky a tím se umocňuje její síla. Tato kladná vibrace vysílá lásku k lidem. Říká nám, že jsme všichni součástí celku.

 

Co máme očekávat v tomto roce ?

Tento rok nastanou zajímavé změny, přijdou nové objevy. Dostaneme závažné informace o životě na Zemi a to právě od samotné planety Země. Pluto transformuje probíhající radikální změny, které mohou přinést nový pohled na smysl života na Zemi.

Roční období se změní, už nebudou tak zřetelné přechody mezi čtyřmi ročními období. Začneme znát jen léto a zimu. Zemědělci se musí naučit hospodařit s jinými plodinami, které toto ustojí.

Lidstvo se rozdělí na dva tábory a to na bohaté a chudé. Rozdíl mezi nimi se bude zvětšovat protože: „Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých !“

Nakonec majetek bohatých pozbude svoji kupní sílu. Není-li komu bychom prodávali, ekonomika se zastaví. Tudíž majetek nebude už mít svoji cenu. Stává se bezcenným.

Nikdo nedokáže přesně říci, co vše nás čeká. Můžeme jen předpokládat a vycházet  z faktů dění okolo nás.
Rozpadnou se velké skupiny a celky. Zůstanou jen stabilní a pevné, které mají položeny pevné základní kameny.

Ceny potravin stoupnou s neskutečnou rychlostí . Obilí  a  ceny masa budou narůstat a to díky neúrodě z roku 2011 Potraviny budou dostupné, ale  mnohem dražší.

Ceny ropy budou růst strmě vzhůru i v průběhu roku 2012. To bude mít ohromný dopad na ceny potravin, ale i na dopravní průmysl a celou ekonomiku.

Lze očekávat další pád amerického dolaru vůči koruně. Chaos na burze. Ekonomika se začne hroutit.

Je jasné, že po každém pádu nastává něco nového. Co nefunguje uvolní místo tomu, co funguje.

Bude odcházet vše , co nefunguje.  Nastolí se řád a pořádek.

Je to jen nutný vývoj. Jako  housenka – kukla – motýl. Všechno má svůj řád.

Čeká nás rok velkých změn a nová životní témata. Velký úklid  v našem životě. Změny, na které je nutné se psychicky připravit a přijmout je.

Minulý rok vnesl do našeho života stabilitu. V roce 2012 je třeba se posunout o kus dál. Peníze se postupně uvolní a začnou opět proudit . Budeme si musíte vytyčit nové cíle.  Nastavit si nový životní směr. Budeme se muset naučit, žit jinak.   Přijde čas  změn.  Staré myšlenky a způsoby života musíme ukončit. Před námi je něco velkého, něco nového.  Je to rok , kdy se  bude měnit duše lidí, transformovat. Změní se naše priority. Budeme prožívat obrození. Je třeba vyhodit z našich životů vše nepotřebné. Nebojme se začít nové aktivity, které přinesou v budoucnu úspěch.

 

Tento rok  dojde také ke dvěma zatměním Slunce (úplné a prstencové). K jedinečnému vesmírnému úkazu . Bude jím přechod Venuše přes Slunce dne 6.6.2012. Venuše je planetou lásky a citů. Slunce je nejsilnější zdroj energie a světla. Předpokládáme proto velké změny u Slunce, které ovlivní život na Zemi.  Venuše  v tomto postavení, bude na lidstvo silně působit na oblast lásky a citů. Vztahy  s lidmi budou mimořádně dobré. Empatie lidí vzroste. Tento úkaz jsme mohly vypozorovat při teroristickém útoku 11. září 2001 na Manhattanu v New Yorku   nebo u tragické a tajemné smrti princezny Diany při autonehodě , která otřásla celým světem. Tyto události byly tak silné, že se dotkli prakticky každého.

 

Co tento úkaz pro nás znamená?

Venuše v této těžké době přinese lásku ve své nejčistější podobě. Budeme se muset naučit trpělivosti, laskavosti k sobě, i k ostatním,úcty k sobě samým i ostatním. Budeme se muset naučit pomáhat jeden druhému.

Máme možnost volby. Můžeme se poučit z bolestných poznatků našich předků a nebo využít toto období jako přípravu na lepší budoucnost celého lidstva.

 

Rok 2012 není o  konci světa, ale koncem jedné epochy a začátkem nového cyklu.
Autorka článku: Daniela Hannah Boleslavská

 

Počet shlédnutí: 55