Od kdy vykládáte karty a jak dlouho se věnujete studiu věcí „mezi nebem a Zemí“?

Dá se říci, že snad již od dětství mě silně přitahovaly věci tzv. „mezi nebem a zemí“, zajímalo mě vše kolem lidské psychiky a životní energie. A i když se někdy v určitých etapách mého života zdálo, že můj směr se odklání od toho duchovního, tak teď již vím, že to bylo jen proto, že jsem tyto znalosti potřebovala k lepšímu porozumění lidské bytosti jako celku a věcem s tím souvisejícím. Jako třeba studium na střední škole potravinářské technologie. Tam jsem získala potřebné znalosti o výživě, skladbě jídelníčku, co která potravina či složka může v těle způsobit, atd. Aniž bych to tehdy tušila, čerpám z těchto informací dodnes. Jelikož znalost správného stravování je nedílnou součástí dnešní doby. Tyto znalosti mi pomáhají při konzultacích s mými klienty.

Co se samotné ezoteriky týká, tak tam se můj zájem prohloubil po porodu mého prvního dítěte (nyní před 10 lety). To se vše tak nějak odstartovalo. Začala jsem aktivně studovat různé ezoterické nauky a vykládat karty pro širokou veřejnost, přesněji pro ty, kteří o to požádají. Při studiu jsem si uvědomila, že věci, které se mi od dětství dějí a které vidím, tak trochu jinak než ostatní, jsou součástí mé životní cesty a mého úkolu tady v tomto životě. Začala jsem zkrátka více naslouchat svému vnitřnímu vedení. Také jsem zjistila, že já sama jsem tzv. indigové dítě a proto mohu lépe pochopit to, co se ostatním „podobným“, kteří o tom ještě nevědí, děje.

 

V čem tkví, podle vás, podstata výkladu karet? Jak karty fungují?

Výklad karet či jakákoliv věštba netkví v tom, že vám někdo řekne, co vás s určitostí čeká za rok, za dva. Důležité je rozklíčovat současnou situaci či náš dosavadní život. Pochopit PROČ se nám některé věci dějí a také nezřídka opakují stále dokola. Jedině tak se můžeme podílet plně a zodpovědně na své životní cestě, na svém úkolu. To, že nám někdo řekne, co nás čeká za nějaké období, ještě opravdu neznamená, že se to musí stát. Pokud tak někdo učiní, tak nám sděluje pouze jednu variantu naší cesty. A to je také důvod, proč se někdy tato varianta vyplní a jindy zase ne. Někdy se zkrátka dotyčný věštec „strefí“ do jedné z cest, které máme na výběr. Ano, na výběr. To je velmi důležité si uvědomit. Protože každý je svobodná bytost a to, jaký život žijeme, záleží zejména na nás samotných. Proto je důležitější pochopit ono PROČ, abychom se mohli správně rozhodnout. Nikdo jiný toto rozhodnutí za nás neudělá. Mým cílem je ukázat všem, kde je „ten zakopaný pes“, naučit všechny zájemce, jak pracovat sami se sebou. Tak, aby se nám žilo co nejlépe, nejsvobodněji.

A právě ona svoboda je leckdy diskutabilní. Jelikož většina z nás neustále volá po svobodě a spokojenosti. A přitom, když na to přijde, tak bychom byli raději, kdyby to někdo jiný rozhodl za nás. Což opravdu nejde.

Při svých výkladech samozřejmě nastíním, co by dotyčného čekalo, kdyby se vydal tou či onou cestou. Konečné rozhodnutí je už na každém z nás. Mohu upozornit na určitá nebezpečí, takže se jim dá vyhnout.

Důležité opravdu je, aby každý pochopil sám sebe, naučil se používat to, co mu bylo dáno takříkajíc do vínku. Tak se dá změnit naše dosavadní smýšlení a odstartuje nový začátek.

 

Jaké karty či způsoby při své práci používáte?

Při své práci používám nejčastěji vykládací karty Madam Lenormand. Tyto karty se již po staletí těší velké oblibě. Jejich popularitu (bez mála dvě stě let) lze vysvětlit především slávou jejich stvořitelky madam Marie Anny Adelaidy Lenormand (též přezdívaná Pařížská Sibylla). Byla to snad nejproslulejší vykladačka karet na přelomu 18. a 19. století ve Francii (k jejím klientům patřil i sám Napoleon a jeho žena Josefína). Tyto karty mě jako jediné plně oslovily. Jejich výhodou je, že dokáží nejpřesněji odhalit propletení situací. Dokonce více než klasický tarot.

Pro ty z vás, kdo uvažujete o pořízení karet, platí, že karty vás musí oslovit. Musíte cítit, že s vámi mluví.

Kdysi jsem měla pocit, že si chci pořídit ještě jiné karty, uvažovala jsem nad andělskými. A když jsem si v obchodě nechala některé ukázat, tak jsem si najednou všimla, že na mě jedny doslova mrkly. Byly to karty zvané „Magické poselství víl“. Na krabičce byla krásná víla a právě ta na mě mrkla. Nejdříve jsem to ignorovala, protože já jsem si přece přišla vybrat karty andělské. Ale když na mě ona víla mrkla ještě jednou, tak jsem měla vybráno-J)

Pro doplnění používám ještě vykládací karty archanděla Rafaela.

Při výkladu karet (a to nejen) používám také kyvadlo. Speciálně na otázky typu ANO/NE.

 

Existuje jednoznačná odpověď ANO či NE na jednotlivé dotazy?

Diskutabilní otázka-J) Jak se to vezme. Z mého pohledu nerada používám stručné odpovědi ano/ne. Jak jsem již uvedla výše, nic není tak jednoduché, jak se třeba může zdát. Z mé zkušenosti se za každým ano/ne skrývá další podstata, příčina, kterou je opět nutné pochopit. Někdo může dostat odpověď ANO, ale plně si neuvědomí PROČ. Třeba se podle toho i zařídí, ale vlastně nebude vědět, z jakého důvodu. Kromě toho, že mu to někdo vyvěštil.  Ale nebude to jeho svobodné rozhodnutí. Já kladu velký důraz na pochopení a následné samostatné rozhodnutí jedince.

 

Kromě výkladu karet, zabýváte se také něčím dalším? Četl jsem, že se specializujete i na energetické léčení. Jak to probíhá a v čem je jeho podstata?

Ano, ale to vše spolu souvisí. Je to už tak zařízeno zeshora, že většina lidí, kteří mě osloví, chtějí se svým životem něco udělat. Sami se podílet. Z počátku potřebují trochu popostrčit, chvíli je třeba vedu. Některým stačí jen určitá doporučení. Podstatou totiž je pochopit, že každý z nás jsme výjimečný a každý z nás má „dar“. Jen je třeba ho v sobě nalézt a začít ho používat.

Specializuji se na duševní léčení. Pomáhám nalézt pevnou půdu pod nohama, odstraňujeme bloky z dětství a také zabrousíme dle potřeby a po schválení klientem do minulých životů. Často pracuji ve stavu alfa – stav, ve kterém probíhají meditace. Klient je plně při vědomí, leží pohodlně na lehátku se zavřenýma očima a já ho vedu. On mi odpovídá, já dělám zápis a snažím se vyčistit bloky ze života současného i minulého.

Někdo se minulých životů bojí, což je škoda. Jsou naší součástí. A i když si to plně vědomě neuvědomujeme, podstata našich vztahů a problémů leží leckdy právě v naší minulosti. Neznamená to ovšem, že se nimráme v minulosti. Nejdeme tam za účelem litování se, ale za účelem pochopení. Když totiž víme, proč se k nám někdo chová tak či tak, je o hodně jednodušší tuto situaci přijmout a poučit se zní. Procházka minulými životy není nic složitého, po určité době si do nich může každý chodit sám dle potřeby. Jen je třeba vědět pár základních věcí.

Dále se zabývám energetickým léčením, Reki, Shamballa a jiné. Pořádám kurzy, semináře – někdy i víkendové.

V současné době studuji druhým rokem homeopatii a také medicínské minimum.

Často slýchám, že mám veliký výběr služeb. Já ale tvrdím, že vždy jde o to samé. Jen každý potřebuje trochu jinou metodu, jak se k té informaci dostat. A jsme opět u toho našeho výběru, ten je na nás samých.

 

Jaký je váš návod na spokojený život?

Univerzální návod samozřejmě neexistuje. Ale dá se žít tak, abychom žili co nejspokojeněji a nejšťastněji. Důležité je, pochopit právě ten svůj život. A to je mým cílem. Naučit ostatní pochopit se, nalézt se. Leckdy se totiž zabýváme více druhými a sami na sebe nemyslíme. Často to bývá určitá forma útěku před námi samými. Změna sebou většinou přináší i nepříjemné situace. Jak vždy říkám, i porod probíhá v bolestech a přece je to velká změna.

Je nutné postavit sám sebe na první místo ve svém životě. Což většina z nás považuje za sobecké. Opak je ale pravdou. Když budeme zaujímat lepší postoj k sobě samým, budeme i vyzařovat jiné, pozitivnější energie a tím budeme nepřímo pozitivně ovlivňovat i naše okolí. Je třeba se přijmout takoví, jací jsme. Pracovat na sobě a sami se sebou. Dopřát svému tělu i duši co jim náleží. Jako příměr často dávám toto: většina z nás jezdí autem. Do auta si špatný benzín nebo naftu nedáte, jelikož by vám po chvíli vypovědělo sužbu. Proč nepečujete o své tělo a duši tak, jako o své auto?

Z mého pohledu jsou tři základní věci pro spokojený život: umět požádat, dělat vše s tím nejlepším úmyslem, umět poděkovat. Nechat se vést a naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

 

 

Věříte, že každý má dopředu určený svůj osud a tudíž není možné ho pozměnit?

Do jisté míry máme svůj osud daný. Souvisí to s karmou a ta zase vypovídá o vyspělosti duše jedince. Každý život tady na Zemi můžeme přirovnat k jednomu stupni základní školy. Když se nám něco nepodaří, tak si známku musíme opravit, abychom se to naučili.

Před tím, než se vtělíme, tak si duše udělá něco jako náčrt na další život. Tento náčrt zůstává ukryt v našem podvědomí při vtělení. Někdo jej následuje od počátku, někdo potřebuje popostrčit a nalézt ten správný směr. Opět – je třeba naučit se pracovat s naším podvědomím. Věřte, že to není nic složitého, jen je třeba začít.

Některými věcmi si ale projít musíme, aby se naše duše mohla dostat o stupínek výše. Je třeba se na všechny nepříjemné záležitosti dívat jako na přínos a poučení.

 

 

Do jaké míry je přínosné ptát se při výkladu na jiné lidi? Je to etické?

Určitě není etické vyptávat se detailně na osoby, které s námi nejsou propojeny, jen tak ze zvědavosti či pomstychtivosti. A to zejména, pokud o to sami nepožádaly. Pokud jsme ale v trojúhelníku či nás někdo irituje v zaměstnání, je pochopitelné, že se zajímáme o to proč. Je třeba se zaměřit při výkladu na to, proč je tato osoba v našem životě, co nám má přinést? V tomto kontextu to určitě není neetické, ba naopak.

 

 

Je dobré ptát se také na nedospělé děti?

Děti jsou do určitého věku velmi propojeny s rodiči a to zejména s matkou. Nedoporučuji ptát se na děti (a také to nedělám) jen tak, bez příčiny. Pokud jsou tam ale některé komplikace a je zjevný důvod, do karet osudu dítěte na vyžádání nahlédneme. Bez zjevného důvodu bychom zbytečně míchali osudem dítěte. Vykládám na děti např. v případě rozhodování určité aktivity, zda se na ni hodí či nikoliv, v oblasti zdraví atd.

 

 

Jaké oblasti se nejvíce věnujete?

Musím říci, že z mého pohledu se věnuji při výkladu oblastem všem okolo dotyčné osoby. Prostě řeknu to, co daná osoba v ten daný moment, v té současné životní etapě potřebuje. Leckdy někdo přijde s připravenými dotazy a nakonec na ně ani nedojde řada, jelikož dotyčný už je ani zodpovědět nepotřebuje. Bylo mu sděleno, to co potřeboval a on to sám vycítil. A dotazy tak nějak zmizely.

 

 

Jaké je vaše poselství pro ostatní?  

Poselství by bylo několik. Jedno z nejdůležitějších je: Naučte se žít ze dne na den. Zbytečně neplánujte. Je samozřejmě dobré mít sny. Vytyčené cíle. Ale neplýtvejte zbytečně čas tím, že si budete vytyčovat každý krok cesty k vašemu vysněnému cíli. Vytyčte si cíl a prostě jděte! Nechte se vést a na cestě k vašemu cíli myslete jen a jen na váš cíl, jak se vám podaří. Leckdy totiž plýtváme svou energií tím, že myslíme více na to, co nechceme, nežli na to, co opravdu chceme.

MYSLETE NA TO, CO CHETE A NE NATO CO NECHCETE!

 

Připadáte si „výjimečná“?

Ne, opravdu si nepřipadám o nic výjimečnější než kdokoliv z vás. Onen „dar“ máme do jisté míry všichni. Jen ho v sobě musíme objevit, musíme chtít ho objevit. Je pravda, že někdy je těžké vidět a vědět všechny ty věci. Ale většinou si prostě zapnu v sobě pomyslný knoflík, a když nechci, tak to nevidím, nevnímám. Jinak by to asi nešlo.

Všichni jsme jen určité energetické seskupení. Vše je „jen“ energie. Je důležité se naučit s touto energií pracovat.

 

Co na Vaše schopnosti říká Vaše nejbližší okolí? Rodina, přátelé?

V posledních letech se okruh mých přátel postupně obměnil. Takže nyní mám kolem sebe lidi, kteří se také naučili vnímat vše kolem jinak. Je to jen otázka cviku. Z některých mých klientů se stali přátelé.

Co se rodiny týká, tak dospělá část rodiny mě stále vnímá jako „zvláštní“. Jelikož si určité věci nechtějí stále přiznat. Pro své rodiče jsem byla zvláštní už od dětství. To ale neznamená, že spolu nemáme hezký vztah. Z mého pohledu je to složitější pro ně, nežli pro mě. Oni se mě snaží neustále pochopit, ale prostě jim to nejde. Přitom by bylo jednodušší snažit se chápat sami sebe. Takže já vím proč a oni ne. Z tohoto důvodu já chápu je, ale tuším, že oni asi nikdy nepochopí mě, ač se o to tolik snaží.

Děti se snažím vést příkladem. Rozhodně jim nedělám přednášky. Ale pokud se na něco zeptají, tak jim odpovím a vysvětlím. Vždy podávám dva úhly pohledu. Jeden, jak to vidím já. Druhý, jak to vidí někdo další. Aby si již od dětství mohly vybrat tu svou cestu. Mám děti dvě a každé je zcela jiné. Dcera věří na anděly, chce meditovat a syna to moc nebere.

Největší oříšek byl pro mě (a stále je) manžel. Jelikož si ze svého minulého života nese karmickou zátěž právě z oblasti ezoteriky, tak mi zpočátku „házel tak trochu klacky pod nohy“. Vidím, ale, jak se pomalu, pomaloučku mění i on. I když by to nikdy nepřiznal-J)

 

Proč si za Váš „dar“ necháváte platit? Slýcháváte občas názory, že byste měla vykládat zadarmo? Co vy na to?

Jak jsem již řekla, tento dar máme všichni. Určitou formu tohoto daru. Každý má možnost si ho rozvíjet. Pokud se někdo nechce podílet na rozvíjení svého daru a využívá k tomu další osobu, která na sobě pracuje, pak je podle mě jen férové, že za to poskytne formu úhrady.

Za další, je to práce jako každá jiná. Všichni, kdo se tomuto věnujeme, jsme museli projít mnoha učeními, vynaložit finanční prostředky na toto studium a tak nevidím důvod, proč bych si neměla říci o úhradu. Když půjdete do krámu a budete chtít rohlík, taky vám ho nikdo nedá zadarmo. A mohu jen říci, že toto učení je nikdy nekončící. Je to tak trochu práce 24/7 (24 hodin, 7 dní v týdnu).

A poslední, z mé zkušenosti, lidé si většinou neváží toho, co dostanou zdarma. Vše kolem nás funguje na duálním principu (noc a den, příliv odliv, jin a jang,…). Proto i umění dávat a brát by mělo být vyváženo. Je to mimo jiné i ukazatelem vyspělosti duše. Nemyslím tím samozřejmě určité nehorentní částky. A leckdy se nemusí jednat o finanční úhradu. Je ale třeba umět nastolit rovnováhu.  Já sama, když vidím, že někdo opravdu chce se sebou něco dělat, chce se naučit, tak mu poskytuji rady a oporu nad rámec svého ceníku.

 

Více informací, názorů a tipů jak na sobě pracovat naleznete v mé knize: Mé kouzelné Já, aneb jak najít kouzlo uvnitř každého z Vás.

Moje stránka: www.ezoportal.cz/marketa-sirkova

 

Přeji všem mnoho zdaru na té Vaší cestě,

Markéta Šírková

 

Počet shlédnutí: 139