Nyní se nacházíme za polovinou roku 2011 a velká otázka, již si klademe, zní ,,Už jsme tam?” Zatím to byl rok transformace, lekcí, učení se a rozhodnutí. Je nám stále znovu a znovu kladena otázka, zda jsme si jisti tím, co chceme. Tento měsíc začíná také novoluním, což je dobrá doba k vytvoření listu přání s ohledem na ty oblasti našeho života, kde si přejeme něco víc – více lásky, více zábavy, vzrušení, radosti, důvěry a činnosti. Jsme připraveni postavit sebe na první místo? Již jsme završili svou karmu? Je čas, abychom různé věci propustili – a pokud ano, jsme připraveni je propustit úplně, abychom je nenechali odejít, a poté se neohlíželi nazpátek v naději, že nás dohoní? Srpen nám dává další šanci toto provést, neboť začíná novoluním a retrográdním Merkurem, což je v tomto roce druhá příležitost k přezkoumání minulosti, opakování (nebo také ne) starého způsobu chování, k propuštění těch věcí, které nám už dávno k ničemu nejsou a k doplnění zásoby energie. Retrográdního Merkuru lze využít mnoha různými způsoby a až příliš často na tato období pohlížíme s obavami a očekáváním obvyklých zpoždění v komunikaci a při cestování, potíže s počítači a neklid v životě obecně.

Nicméně retrográdní Merkur je něčím více než jen tímto, je to doba, kdy se můžeme postarat o ony drobnosti, jež stále odkládáme, protože na ně nemáme čas. A během příštích tří týdnů to učiníme, jelikož se mohou vynořit na povrch vskutku nepřehlédnutelným způsobem. Pokud jste si celé měsíce nezálohovali svůj počítač a on se zhroutí, takže přijdete o svou práci, tato doba vám připomene, že se máte starat o drobné detaily svého života, a to jak o ty vnitřní, tak ty vnější. Odkládáte nějaké rozhodnutí či volbu? Couvající Merkur vás do toho postaví rovnýma nohama, takže to udělat budete muset.
Srpen tedy začíná se silnou připomínkou, že si máme stanovit priority, zacházet rozumně se svým časem a energií, abychom nenechali různé věci unikat, až by se naše energie roztříštila do 100 různých směrů. Poté, při dalším průchodu měsícem, budeme schopni stvořit uzavření mnoha situací, které nás trápily celý rok a odrážely celé životy zkušeností. Vídám mnoho lidí, které čeká rozhodnutí, co se týká odpovědnosti vůči rodině, závazků a vztahů, a toho, jak se naučit vytvářet mezi nimi rovnováhu. V srpnu můžete odpovědět na otázku: ,,Kdo je ve vašem životě na prvním místě?” a znovu to vyhodnotit – jakákoliv byla doteď vaše priorita – abyste najisto zajistili, že to, čemu věnujete svůj čas, energii a pozornost, též slouží vašim snům.

Přeji vám krásný měsíc

Daniela Hannah Boleslavská

 

 

autor článku: Daniela Hannah Boleslavská

Počet shlédnutí: 5