Oltář

Mezi jedny z nejdůležitější součást čarodějné praxe patří neodbytně oltář. Bez oltáře by magické rituály neměly takový účinek. Oltář je „posvátné“ místo, kde se provozuje většina magických operaci. Oltáře jsou hlavní dva typy. Prvním je oltář osobním. Tento typ je...
Magie

Magie

Magií by se dalo rozumět jako vyciťování a ovládání vyšších energií. Tyto energie a síly, které jsou kolem nás znali ve všech větších kulturách a plně je využívali ve svůj prospěch. Mají jiné zákonnosti než léčitelská energie, ale také se s ní dá léčit. Můžeme s ní...