Oltář

Mezi jedny z nejdůležitější součást čarodějné praxe patří neodbytně oltář. Bez oltáře by magické rituály neměly takový účinek. Oltář je „posvátné“ místo, kde se provozuje většina magických operaci. Oltáře jsou hlavní dva typy. Prvním je oltář osobním. Tento typ je...