K nejčastějším otázkám, které padají při výkladu karet, patří „kdy se ta která věc stane“. Vypadá jednoduše, ale podle mých zkušeností je to vlastně ta nejkomplikovanější otázka, protože čas může ovlivnit celá řada věcí.

Berte tedy tento článek jako vysvětlení, námět k polemice nebo radu pro začínající kartáře.
Ideální chvíle nastává, když nám informace o tom, co se stane a kdy se to stane, přicházejí samy, karty nevykládáme, nečteme je, ale věštíme z nich a člověk, kterému věštíme (a další zúčastnění, včetně věštce) jsou v souladu se sebou, se svým osudem, zkrátka vše jde tak, jak má. Pak je možné určit čas poměrně přesně, jenže to se stane málokdy.
Většina z nás podléhá do určité míry svým strachům, obavám, myšlenkám, nadějím, svým démonům, egu. A věci, na kterých nám hodně záleží, ať už si je přejeme nebo se jich bojíme, si tak sami blokujeme nebo přitahujeme.
Myšlenka je největší magie, strach největší nepřítel a velmi silná myšlenka. Pokud se tedy něčeho hodně bojíme, přitáhneme si takovou věc rychlostí blesku. Pokud něco velmi chceme, křečovitě se na to upneme do té míry, že žijeme jen tou záležitostí a všechny myšlenky směřujeme jedním směrem, můžeme si vše oddálit o měsíce i celé roky, protože blokujeme přirozené proudění energií. A to ani nemluvím o zkouškách, které jsou nám posílány do cesty jako impuls ke změně. Když před nimi uhýbáme, vzdáváme se nebo s nimi bojujeme a opakujeme staré chyby, můžeme i to, co je na dobré cestě brzdit donekonečna. Teď tedy pominu, že si čas nejvíce ovlivňujeme sami a vrátím se k technice určení času v kartách.
V Tarotu, který vykládám, je obecně složité čas určit, pokud se na něj díváme z vykladačského hlediska a ne věštecky. Teoreticky čísla Velkých arkán určují roky (někdy ale i měsíce), čísla malé arkány měsíce, ale i týdny.
Přitom záleží na postavení karet a také hrají roli karty, které děje zrychlují (např. 8 holí) či zpomalují (např. 7 mincí). Zpravidla je nutné přihodit si další karty a ptát se, zda se jedná o roky, měsíce, týdny a nebo je možné si odpověď upřesnit pomocí kyvadýlka či jiných druhů karet, které jsou, co se týká času, výmluvnější nebo se ptát přímo na určitý časový úsek. I tak je ale nutné počítat s posunem v čase oběma směry i o měsíce.
V Klíči k iniciaci od Pierra Lasenice jsem dokonce narazila na složitý systém určení času v Tarotu, kdy se dají vypočítat i staletí, dějinné úseky podle planetárních cyklů, přesné dny a hodiny a dokonce i délka života, ale to pro předvídání událostí v čase smysl nemá a je určeno spíše k astrologickým a jiným esoterickým pracem s Tarotem.  Zdá se tedy, že nejjistější u této nejméně jisté veličiny, je čas moc neřešit, radovat se z tohoto okamžiku, neubližovat sobě ani jiným a věřit, že to na co se těšíme a co karty předpověděly, přijde také rychlostí blesku.
Autorka článku – kartářka Hana Husníková 

Počet shlédnutí: 1289