Dvorských karet
je šestnáct, po čtyřech od každé barvy.

Jak jsem psala, označují ve výkladu osoby, jejich povahu, charakter, věk, někdy i jejich povolání, ale také mohou jen upřesňovat situaci nebo děje. Z toho důvodu bývá jejich výklad matoucí a asi nejlepší způsob, jak zjistit o co jde, je poslechnout vlastní intuici, zeptat se kyvadýlka nebo přihodit další karty. V mých výkladech jsou to z 90% konkrétní osoby.

 

Hole 

Páže  – Princezna (Crowley)

žena-dívka, často dcera nebo milenka – energická, vášnivá, přirozená, toužící po lásce či sexu, bezprostřední, může být ve věku tazatele, ale spíš mladší

Další významy karty: vášeň, sexuální přitažlivost, vášnivá láska, nadšení, touha po změně v povolání, touha po dobrodružství, svody, nestálost, příležitost k novým úkolům, novému místu, příležitost k vzrušujícímu vztahu

 

Rytíř – Princ

mladý muž, může být ve věku tazatele, ale spíš mladší, často milenec nebo syn – ohnivý, bojovník, nestálý, toužící po dobrodružství či sexu, rázný, podnikavý, výbušný

Další významy karty: vřelá atmosféra a nálada, netrpělivost, přehánění, prchlivost, nadšení, vzdor, výměny názorů, náladovost, přelétavost

 

Královna

žena, může být  i matka, spíše ale partnerka, kolegyně, přítelkyně, v našem věku nebo spíš starší – nevypočitatelná, přitažlivá, nezávislá, ale i žárlivá nebo nesnášenlivá, vášnivá a emocionální, sebevědomá, otevřená, se silnou vůlí

Další významy karty: touha po samostatnosti a zodpovědnosti, snaha o samostatnost a nezávislost, boj o rovnoprávnost, smysl pro spravedlnost

 

Král – Rytíř

muž i otec, partner, přítel, kolega nebo nadřízený, cca v našem věku nebo starší, aktivní, sobecký, toužící po moci a úspěchu, silný, sebevědomý, pyšný, zralý muž, rozhodný, podnikavý může být politik, podnikatel, organizátor

Další významy karty: sebedůvěra, touha a radost z bohatství a úspěchu, sebeurčení, odvaha, ráznost, velkorysost, úsilí o růst, silná motivace, organizační talent, radost z rizika a úspěchu, netrpělivost

 

 

Poháry – Kalichy

Páže – Princezna

dívka – dítě, dcera nebo i milenka, může být v našem věku, ale bývá mladší – citlivá až přecitlivělá, milá, láskyplná, intuitivní, se sklonem k esoterice, poezii, umění obzvlášť hudbě, toužící po hlubším smyslu a lásce

Další významy karty: duchovnost, hloubka duše, nevědomí, hluboké city, přecitlivělost, mediální schopnosti, romantika, sny, touha, sebeklam, schopnost předvídat budoucnost, vysoké ideály, intuice, smířlivé gesto, smíření, nabídka k sňatku

 

Rytíř – Princ

muž – mladík, syn, milenec, přítel, v našem věku, ale spíše mladší, citlivý, nedospělý, romantický, něžný, ale i falešný a nevěrný

Další významy karty: silná vazba na matku, duchovnost a poznání, vnitřní hledání, fantazie, dobrá nálada, romantické snění, zájem o hudbu, zamilovanost, porozumění

 

Královna

žena, matka, manželka, přítelkyně, v našem věku a starší, empatická, citlivá, láskyplná, moudrá, tajemná, i jasnovidka, velmi ženská a mateřská, umělecky založená, médium i léčitelka

Další významy karty: obětavost, citlivost, empatie, vnitřní moudrost, schopnost pomáhat a léčit, dobré instinkty, mediální schopnosti, ale také klam a zdání, práce v esoterice, okultismu, léčení

 

Král – Rytíř

muž, otec, přítel, mecenáš – v našem věku, ale spíš starší, soucitný, milující, ochotný pomáhat, starostlivý, moudrý, rádce a léčitel, lékař nebo psycholog, může být nespolehlivý a neupřímný

Další významy karty: umění léčit, sklon k hudbě, poezii a umění vůbec, snaha o rovnováhu mezi rozumem a citem, sklon ke snění, láska

 

 

Meče

Páže – Princezna

dívka, mladá žena, vznětlivá, útočná, bojovná, bystrá, břitká, používající logiku, energická, realistická, důvtipná, ale i útočná, pomstychtivá a hádavá

Další významy karty: ukvapenost, neklid, konfliktní situace, které jsou pro nás poučením, hádky, nepřátelství, spory, které přinášejí vyjasnění, nevraživost, kritika

 

Rytíř – Princ

mladý muž, nepřítel, sok, v našem věku, ale spíše mladší, vynalézavý, zbrklý, chytrý, ale také bez lítosti a bez svědomí

Další významy karty: situace, které vyžadují rychlé a logické rozhodování, snaha o nezávislost, chlad, nepřátelství, záludnosti, ironie, posměch, pochybnosti, hořkost

 

Královna

žena, nepřítelkyně, může být vdova, v našem věku, ale spíš starší, chladná, vypočítavá, racionální, držící si odstup, výřečná, přetvařující se, hrdá, nabezpečná, kritická, inteligentní, úspěšná

Další významy karty: nezávislost, odstup, chytrost, ostražitost, schopnost řešit problémy, jasné poznání a sebepoznání, logika a rozum na úkor citů, zištnost

 

Král – Rytíř

muž v našem věku, spíše ale starší, činorodý, chytrý, intelektuální, přehnaně racionální – “studený čumák”, citově chladný – může být právník, vědec, řečník apod.

Další významy karty: důvtip, logika, chlad, touha po vědění, citová plochost, výmluvnost, přelétavost, neupřímnost, lstivost, faleš, krutost, záludnost, vychytralost

 

 

Mince – Disky

Páže – Princezna

dívka, mladá žena I dcera, v našem věku, ale spíš mladší, kněžka Země, smyslná, láskyplná, mateřská, spolehlivá, stojící nohama na zemi, srdečná, může být těhotná

Další významy karty: těhotenství, porod, láska, mateřství, nové úkoly, nové příležitosti, nové vztahy

 

Rytíř – Princ

mladý muž, syn, přítel, v našem věku, ale spíš mladší, pilný, vytrvalý, spolehlivý, stálý, někdy tvrdohlavý, usedlý, důvěryhodný, smyslný, zručný – může být zemědělec, řemeslník, zahradník atd. Prostě praktický muž

Další významy karty: spolehlivost, stabilita, přímočarost, důslednost, cílevědomost, trpělivost, trvalost, solidnost

 

Královna

žena, matka, přítelkyně, v našem věku a starší, ženská, zralá, zkušená, vyrovnaná, spolehlivá, silná, trpělivá, důvěryhodná, , tvořivá, strážkyně rodiny, pečovatelka

Další významy karty: matriarchát, růst, životní síla, smyslnost, jistota, vytrvalost, povolání spojené se zemí, bezpečí, jistota, založení nebo rozšíření rodiny

 

Král – Rytíř

muž, otec, manžel, přítel, v našem věku a starší, rozumný, vytrvalý, trpělivý, spolehlivý, přísný, konzervativní, realista, pragmatik – může být lesník, zemědělec, zahradník apod.

Další významy karty: snaha o zisk majetku, snaha o jistotu a zabezpečení, trvalost, trpělivost, síla, patriarchát, sklizeň, hojnost, věrnost, sounáležitost

 

Hana Husníková

moje stránka: www.ezoportal.cz/hana-husnikova

Počet shlédnutí: 472