Malá arkána má 56 karet, které se rozdělují na 4 barvy: hole, kalichy, meče a mince a každá z těchto sad má 14 karet: 10 s čísly (eso (1) – 10) plus 4 dvorní karty, které si nechám do příštího dílu.

Ve výkladu tyto karty Malé arkány doplňují a upřesňují děje, čas, pocity, myšlenky a v případě dvorských karet také osoby a jejich charakter.
Všechna esa značí především velkou příležitost skrytou v nás a to často po dobu jednoho roku.

Hole (Oheň)
1: energie, nová příležitost, oživení, vášeň, odvaha, seberealizace, síla k dosažení úspěchu
2: nerozhodnost mezi dvěma možnostmi, nejednoznačnost, nevyhraněnost, letargie
3: zázemí, pevná půda pod nohama, nadějné vyhlídky, sebedůvěra, harmonie, trvalost
4: vnitřní naplnění, radost, zábava, začátek nového, úspěch, otevřenost
5: výzva, kterou je třeba zvládnout, spor, diskuze, vyměna názorů, bojovný postoj
6: vítězství, vyřešení situace nebo problému, nalezení řešení, dobrá zpráva, uznání
7: odvaha, bojovnost, překonání sebe sama, střet s protivníky, který můžeme vyhrát, konflikt, sok
8: rychlost, komunikace, nervozita, zpráva, věci se dávají do pohybu správným směrem
9: odpor proti změnám, pocit ohrožení, úzkost, strnulost, strach z nových ran
10: trápení, stísnění, stres, tlak, ztráta vyhlídek, krize, starosti, neschopnost najít východisko

Kalichy – Poháry (Voda)

1: všechny formy lásky I duchovní, nejvyšší naplnění, víra, osvícení, boží duch, splynutí
2: štěstí v lásce, láskyplná schůzka, zamilování, soulad, vzájemná důvěra I v práci
3: naplnění lásky, početí, hojnost, úspěch, harmonický vztah
4: stísnění, nespokojenost s tím co mám I když vlastně nic nechybí, omezování láskou, touha po
citové jistotě, prázdnota, rutina, přesycení
5: zklamání, bolest, rozloučení, vystřízlivění, ztráta, neúspěch u zkoušek, otevírání minulých ran
6: rozkoš, sex a erotika, sentimentální vzpomínky, spojitost s dětstvím, uspokojení I v práci
7: nadnesená očekávání, opojení, zkaženost, zdání, které klame, falešné sliby, nerovnováha, útěk z
reality, “vzdušné zámky”, podvody
8: bolestný odchod, rozchod, opuštění, odloučení, nutnost smířit se s realitou
9: radost, důvěra v budoucnost, nesobeckost, spokojenost, hojnost, užívání si, poživačnost
10: dokonalost, naplnění ideálů, vyvrcholení, soulad, vnitřní klid, vyřešení krizí

Meče (Vzduch)

1: myšlenková jasnost, radikální řez či příležitost k němu, racionálno, poznání, objektivnost,
intelekt, vysvětlení, objasnění
2: nevyřešené napětí, cit proti rozumu, protichůdná stanoviska, pochybnosti
3: žal, bezmoc, často trojúhelníkový vztah, konec vztahu, bolestné poznání, neúspěch, výpověď
4: nemoc, ochrnutí, nehybnost, nemožnost ovlivnit situaci, přepracování, nic nevychází
5: porážka, bolest, zrada, strach ze ztráty, podraz, podlost, pomluvy, ponížení, nenávist, agrese
6: vnitřní I vnější změny často nechtěné, změna povolání, změny ve vztahu
7: marnost, lest, nepříjemné překvapení, intriky, neupřímnost, prolhanost, podvod, pokrytectví
8: potlačování sebe sama, překážky skryté v nás, skrývání něčeho
9: krutost, deprese, týrání, zoufalství, utrpení, pocity viny, strach ze zkázy, špatné svědomí, strach
ze selhání, strach z toho, že nás někdo opustí
10: totální zničení, konec, zabíjení citů, rozloučení, katastrofa, násilí, předčasné ukončení

Disky – Mince (Země)

1: velká příležitost k zisku, blahobyt, štěstí, uznání, skvělé vyhlídky, šťastný a trvalý vztah
2: hravost, nerozhodnost, pohrávání si, bezpáteřnost, nestálost, “stav bez tíže”
3: úspěšně složená zkouška, postup, povýšení
4: potřeba jistoty, lakomost, neochota ke změnám, lpění
5: strádání, krize, strach z chudoby, strach ze ztráty (materiální), existenční problémy, nedostatek
lásky, beznaděj
6: velkorysost, tolerance, naše plány se vyplní, oboustranná podpora
7: nutnost trpělivosti, zpomalení, pomalý ale trvalý růst
8: nové zaměstnání, nové povolání, nové úkoly, které zvládneme, nové vztahy
9: šťastná karta přinášející výhru, šťastné události, obohacení, životní (bohatý) partner
10: bohatství hmotné I nehmotné, jistota, stabilita

příště Dvorské karty…

Hana Husníková

moje stránka: www.ezoportal.cz/hana-husnikova

 

Počet shlédnutí: 697