TAROT
Tarot je jednou z nejznámějších, ale také nejzáhadnějších divinačních metod, jednak pro svůj původ a také pro svou řeč obrazů. Prochází všemi náboženstvími a kulturami a je přímo spojen s kabalou, alchymií, I-ťingem, numerologií i astrologií. Je také základem všech karetních her. Věštba pomocí Tarotu je odrazem jakékoliv životní situace a současně návodem na její vyřešení.

Podle různých teorií vychází jeho název z egyptského slova Ta-rosh (královská cesta) nebo se jedná o zkomoleninu jména Thoth (egyptský bůh magie a moudrosti). Může se jednat také o anagram latinského slova rota (kolo) jako symbolu pro koloběh života a smrti nebo může mít souvislost s Tórou (hebrejský název pěti Mojžíšových knih) jako symbolu pro boží zákon.

Podle těchto nejrůznějších hypotéz mohl tedy Tarot vzniknout například ve starověkém Egyptě, Indii anebo dokonce v bájné Atlantidě, v každém případě žádná z těchto teorií nebyla nikdy dokázána. První doložená o zmínka o tarotových kartách (jak je známe) pochází ze 14.století a znovuobjeveny pro okultní účely byly v 18. století.

Tarotové karty se obvykle skládají ze 78 karet, rozdělených do Velké a Malé Arkány.

Velká Arkána je značena římskými číslicemi a obsahuje 22 listů od 0 – Blázen až po XXI. Svět. Jednotlivé karty zobrazují osobnostní archetypy, které se týkají buď fyzických projevů nebo duševních stavů a mají přesně danou symboliku, která se v různých sadách příliš nemění.

Malá Arkána obsahuje 40 karet označených arabskými číslicemi a 16 Dvorních karet bez číselného označení. Je rozdělena podle živlů do 4 skupin od esa do desítky + 4 Dvorní karty tedy dohromady 56. Dvorní karty označují charakter lidí nebo konkrétní osoby, každá z ostatních karet má svůj vlastní význam, ať časový nebo dějový, který věštbu upřesňuje a pozměňuje se podle kombinace s okolními kartami a také podle umístění ve výkladovém systému.

Skupiny a živly v Tarotu:
Hole = Oheň
Kalichy = Voda
Disky = Země
Meče = Vzduch

Porovnání symbolů Malé Arkány s canastovými a mariášovými kartami:
Hole = Kříže = Žaludy
Kalichy = Srdce = Srdce
Disky = Káry = Kule
Meče = Piky = Listy

 

K výkladu Tarotových karet je v zásadě možné přistupovat dvěma způsoby. Přísně významově podle jednotlivých karet, jejich symbolů a umístění (což lze naučit) nebo intuitivně, věštecky.

Nejrozšířenějším a nejznámějším Tarotem je Rider Waite, který vytvořil Artur Edward Waite a ilustrovala Pamela Coleman Smithová. Karty byly vydány v roce 1908 a jejich hlavní odlišnost spočívá v tom, že oproti předchozím sadám mají ilustrované všechny karty Malé Arkány a ne jen Velká Arkána a Dvorní karty.

Konkurentem a druhým nejpoužívanějším a nejznámějším je Thothův Tarot, který vytvořil Aleister Crowley a ilustrovala lady Frieda Harrisová. Karty byly vydány v roce 1944. Na tomto Tarotu je kromě 3 Mágů podstatné právě jasné spojení s magií, astrologií, kabalou a alchymií a také použití symbolů různých kultur.

Uvádí se, že v současné době existuje kolem pětiset Tarotových sad. Já bych zmínila ještě Osho Zen Tarot, který v sobě spojuje západní a východní moudrost, není určen k vykládání budoucnosti, ale je velmi cenným rádcem na vlastní cestě životem.

 

Správce Tarotu v EZOencyklopedii je: kartářka Hana Husníková

Počet shlédnutí: 1490