Významy karet

Jak už jsem psala v předchozím článku, Tarot se rozděluje na Velkou arkánu, Malou arkánu

a dvorské karty (součást Malé arkány).

Interpretace každé karty záleží na jejím významu s přihlédnutím na umístění ve výkladovém systému a také k položené otázce.

Protože má každý list více významů, tak odpověď na to, co znamená právě v daném výkladu

vám může dát jedíně intuice nebo zkušenost.

 

Velká Arkána

má 22 listů řazených od 0 do XXI a všechny velké Arkány jsou ve výkladu vnímány jako symboly

zásadních či osudových změn a událostí. Uvádím jen některé.

 

0 Blázen

nový začátek, kvantový skok nebo úplně nový směr, bezstarostnost, otevřenost, hravost, radost, spontánnost, nekomplikovanost, flirt a také narození dítěte, změny zdraví

negativně: nespolehlivost, nezodpovědnost, lehkovážnost

rada: nebát se, hrát si, riskovat, jít do toho, užívat si to

varování: nebrat sebe ani tu záležitost příliš vážně, nebýt pošetilý

 

I. Mág

komunikace, energie, síla myšlenky, přitažlivost, upřímnost, otevřenost, vůle, aktivita,

silný vliv na okolí a jeho uplatňování, složení zkoušek, dosažení cílů, vitalita

negativně: manipulace, zneužívání, kariérismus

rada: využijte svého potenciálu k zvládnutí situace

varování: využívejte jej ale nezneužívejte

 

II. Velekněžka

první ze tří ochranných karet Tarotu, intuice, vyšší síly a sféry, léčitelka, jasnovidka, čarodějka,

používání a využíváni nevědomí, pochopení, spřízněnost duší, blízkost, tajemství, moudrost,

práce v ezoterice, terapeutice, sociálních službách

negativně: pasivita, osamělost, bezdětnost

rada: poslouchejte svou intuici, do ničeho se nenuťte

varování: nebuďte náladoví, nebuďte pasivní

 

III. Císařovna

Velká Matka-bohyně, manželka, partnerka, tvořivost, potěšitelný vývoj, stabilita, budování, trvalost, smysluplnost, sebedůvěra, pozitivní změny, imunita I těhotenství

negativně: panovačnost, potřeba mít, přehnané chtění, lest

rada: využívejte svou ženskou sílu

varování: využívejte ji ale nezneužívejte

 

IV. Císař

manžel, partner, vyrovnanost, touha po bezpečí, závaznost, manželství, rozum, pragmatičnost, pevné základy a struktura, spolehlivost, moc, vedoucí postavení, dobré zdraví

negativně: strnulost, svázanost, omezenost, despota

rada: postavte se na vlastní nohy, vezměte svůj život do vlastních rukou

varování: nebuďte neosobní, neprosazujte jen své vize

 

V. Velekněz

druhá ochranná karta, anděl-strážce, učitel a duchovní učitel, mystik, vědění, osvícení, víra, hledání smyslu života, poslání, svědomí, důvěra a náklonnost, morálka, spojení duší

negativně: povýšenost, domýšlivost

rada: hledejte pravou podstatu a smysl, buďte pokornější

varování: nezabývejte se povrchními věcmi

 

VI. Zamilovaní

velká láska, oddanost, sjednocení, spojení sexuality a lásky, spojení protikladů, dilema, zkouška, velké rozhodnutí mezi dvěma osobami, ale I záležitostmi

negativně: přehnané požadavky na vztah a lásku, nerozhodnost

rada: rozhodnutí udělejte srdcem

varování: neprojektujte na partnera své představy

 

VII. Vůz

touha po dobrodružství, vykročení na správnou cestu, mít osud ve svých rukou, cesta jako taková,

sebevědomí, překonání nerozhodnosti, sebepoznání, nový vztah, triumf

negativně: sobectví, ztroskotání na překážkách

rada: jděte si vlastní cestou

varování: nepřeceňujte své síly

 

VIII. Síla (Waite), XI. (Crowley)

velká energie, vášeň, sexuální vztah, silná přitažlivost, radost ze života, vitalita, odvaha, podnikavost, velká motivace, tvůrčí schopnosti, výbušnost, odvaha, dobré zdraví a plodnost

negativně: útočnost, podléhání vášním

rada: projevte nadšení, nepotlačujte co potlačeno být nemá

varování: nepodléhejte chtíči, nepřepínejte síly

 

IX. Poustevník

osamění, odloučení, dobrovolné ústraní a omezení, hledání pravdy a východiska, řazení priorit, únik, sebekázeň, moudrost, osvícení, klid, celibát

negativně: odcizení, zahořklost

rada: nalezněte sama sebe

varování: nebuďte nepřátelští k lidem a životu

 

X. Kolo štěstí

začátek a konec, koloběh života, zásah osudu-vyřešení situace osudem, osudová záležitost, neočekávaná změna, štěstí, nemožnost ovlivnění situace, karma a karmická spojení

negativně: obrat k horšímu

rada: přijměte svůj osud a radujte se ze života

varování: nebuďte strnulí, nebojte se životních změn

 

XI. Spravedlnost (Waite), VIII. Vyrovnání (Crowley)

spravedlnost, zákon, soudy, právní a úřední záležitosti, rovnováha, čestnost, objektivita, naše činy a úmysly budou “odměněny” po právu, rozvod, poznání

negativně: nepoctivost, nezákonnost, nečestnost

rada: přijměte zodpovědnost za své jednání

varování: budete potrestáni za špatné činy

 

XII. Viselec

uvíznutí na místě, neschopnost se pohnout dál, špatný čas pro řešení situace, obět, překonání ega, zralost, obrat, krize, nedostatek energie, zpoždění, nutnost trpělivosti, problémy a trápení

negativně: nečinnost a rezignace, dlouhá nemoc

rada: přehodnoťte své názory, postoje I plány

varování: nepodléhejte svému egu

 

XIII. Smrt

smrt a zrození, transformace, strach ze smrti, přirozený konec něčeho, konec vývojového procesu,

rozchod, rozloučení

pozitivně: každý konec je novým začátkem

rada: ukončete to, co se přežilo, uvolníte prostor novému

varování: nepodléhejte strachu z konce a smrti

 

XIV. Dobrá míra; Umění; Mírnost

alchymie, harmonie, pravá míra, vyrovnanost, klid a mír v duši, klidný vývoj a rozvoj, buddhismus,

splynutí a skromnost, trpělivost, mír, přátelství a láska

negativně: nedostatek osobnosti, disharmonie, neznat pravou míru

rada: hledejte kompromis

varování: “netlačte na pilu”

 

XV. Ďábel

pokušení, svody, nevěra, sex, podléhání neřestem a pudům, závislosti, žárlivost, humor, vztah, který nedojde naplnění, černá magie, tyranie, lež, být vydán někomu či něčemu na milost a nemilost, karmické vztahy, smyslnost a přitažlivost, ďábel

negativně: násilí, neštěstí, smůla

rada: vymaňte se z toho, co vás svazuje

varování: okouzlení trvá chvíli, lítost dlouho

 

XVI. Věž

zničení, rozchod, rozvod, rozpad, výpověď, náhlý zlom, bolest, šok, ztráta iluzí, zboření omezujících zdí, změna a zvrat, neštěstí, zklamání

negativně: předčasný porod, potrat, nehoda, onemocnění

rada: osvoboďte se z vězení

varování jako takové!

 

XVII. Hvězda

třetí ochranná a nejšťastnější karta Tarotu, naděje, štěstí, vše se vyřeší, vše dobře dopadne, důvěra ve svůj osud, důvěra v budoucnost, láska, touha, šťastný trvalý vztah, plány se vyplní

rada: důveřuj své šťastné hvězdě

negaci tahle karta snad ani nemá, i když možná malé varování: nepodléhejte iluzím!

 

XVIII. Měsíc

hluboké nevědomí, podsvětí, bloudění duše, trápení, deprese, intuitivní vědění, karmické zkoušky, strach, okultismus, poznání I nebezpečí, démoné, noc, nejistota, klam, lež, nestálost, náladovost, nedostatek vůle, ovlivnitelnost, snění

negativně: iluze, halucinace, hysterie, stihomam

rada: využijte spojení s tím, co je mezi nebem a zemí

varování: mezi magií a šílenstvím je jen malá hráz

 

XIX. Slunce

slunečný den, velkorysost, láska, dítě, sebedůvěra, šťastný život, šťastná rodina, optimismus, dobré vyhlídky, nový začátek, nová práce, vzájemná důvěra, uzdravení

negativně: samolibost, zaslepení

rada: překonejte své zábrany

varování nemám

 

XX. Aeon; Osud; Soud

zrození, obnova, osudovost, pochopení souvislostí, naděje, osvobození, nový začátek na základě uzavření starých záležitostí, proměna, získání toho, co se zdálo být ztracené, začátek nové dráhy, spojení s vyšším Já, konec choroby

negativně: sebeklam, utopie

rada: smyslem není cíl, ale cesta

varování: ne všechny myšlenky je možné uskutečnit na Zemi

 

XXI. Universum; Svět

dokonalost, ukončení karmy, jednota, nirvána, splynutí, završení, jsme na správné cestě k nalezení cíle a jeho nalezení, ten pravý partner a partnerský vztah, nalezení svého poslání a smyslu života,

naplnění, štěstí, úspěch, seberealizace, cestování, spojení s cizinou, uzdravení, zdraví a regenerace

negaci neznám

radu ani varování nedávám, tahle karta je dokonalá

 

Malá Arkána bude zveřejněna co nejdříve.

Hana Husníková

moje stránka: www.ezoportal.cz/hana-husnikova

Počet shlédnutí: 1191