Tuto otázku mi pokládají klienti velice často, patří doslova k těm nejobvyklejším, ať už při
osobní konzultaci, nebo v písemných poradnách. A dodávají: „Existuje (vůbec nějaká) šance?“

Bývalá kolegyně, vynikající kartářka a numeroložka, obnovu rozpadnuvších se vztahů
nedoporučovala. Já s ní mohu jen souhlasit, ovšem pouze v takovém případě, když dotyční hodlají
přetrženou niť ukončeného svazku jednoduše navázat pomyslným uzlíkem přesně v místech, kde se
v minulosti přetrhla. A to je právě zásadní nedopatření!

Jestliže usilujeme o návrat partnera, má to svůj význam a podstatný důvod. To, že nám
esoterik poradí, abychom od toho upustili a (z hodiny na hodinu či ze dne na den) začali chtít vztah
nový, nám v podobný okamžik zkrátka nepomůže. Kartář má sloužit naší vnitřní potřebě a
individuálnímu tempu vývoje i poznání, nikoliv nás oslňovat a ohromovat nabytým moudrem,
přestože to myslí nakrásně sebeupřímněji a sebelépe…

Pokud jej oslovíme s tím, že chceme identifikovat a odhalit podstatu či rozměr určité naděje,
neměl by nás zpražit a uzemnit, že žádná není. To po něm přece nežádáme – jeho služby jsme
nevyhledali proto, aby nám naši naději odnímal, nýbrž aby ji objevil, pojmenoval a následně nám
dal návod, jak ji neustále rozvíjet, maximalizovat a nakonec i proměnit v realitu…

Naděje totiž existuje vždy, byť samozřejmě různě měřitelná i velká. Musíme být však
dostatečně sebekritičtí a přiznat si, proč si doopravdy přejeme vzkříšení něčeho, co v minulosti
přestalo fungovat. Častokrát jsme potom postaveni před úkol připustit si, že si vlastně nepřejeme,
aby se partner „jen“ vrátil, ale aby přitom zalitoval, že odešel a opustil nás, uznal svou chybu a
nevděčnost, v lepším případě se dokonce připlazil po kolenou a odprosil.

Ruku na srdce – to by byl přece ten poslední důvod, proč by se k nám vracel! To, že se
takové množství vztahů nikdy neobnoví, přičemž to ani není v našem nejvyšším zájmu, spočívá
právě v nesprávném způsobu a „provedení“ našeho přání.

Máme-li totiž náš vztah znovu oživit, nemůžeme jej pouze „restartovat“. Musíme si
uvědomit, že nebude nikdy stejný jako předtím. My oba jsme o zkušenost rozchodu a všech jeho
příčin i následků bohatší a jiní. Změnění, v ideálním případě zkušenější, posunutí a vyzrálejší. A
z toho je nezbytné vycházet.

V druhém dílu článku si uvedeme dopodrobna, jaký přesný postup máme zvolit, jestliže si
přejeme, aby se náš vztah stal zase skutečností.

autor článku: Petr Šíma

Počet shlédnutí: 1796