Ale on je fér! To, jakým způsobem prožijeme svůj život, záleží z velké části na nás samých. Toto je základní poznatek a uvědomění si reality. Je třeba přijmout fakt, že jsme svobodné, samostatně se rozhodující bytosti. A jako takoví jsme také zodpovědní za svůj vlastní život.  Proto je velmi nesmyslné svalování viny za to, co se nám děje, na ty druhé. Ale ono je to tak nějak jednodušší. Navzdory tomu, jak moc chceme být samostatní a svobodní, tak leckdy sami sebe spoutáváme starými křivdami a svalováním viny. Místo abychom se na veškerá příkoří a nepříjemnosti dívali tak, že pro nás mají být poučením, tak často raději teskníme, vyčítáme či osočujeme někoho jiného. Přesto, i v tomto případě, je to jen a jen naše svobodné rozhodnutí. Rozhodnutí tesknit, litovat se či osočovat někoho jiného. V tomto programu můžeme dožít celý život. Anebo nám jednou dojde, že to není ta správná cesta. A konečně převezmeme zodpovědnost za svůj vlastní život. Přijmeme sami sebe se vším všudy. Přijmeme se právě takoví, jací jsme. Přijmeme také následky svých činů. Ať už jsou jakékoliv. A budeme na celý náš život nahlížet jako na jedno velké nikdy nekončící studium. Studium o nás samých. Studium života, radosti i těžkostí.

Ano, je leckdy těžké přiznat některé věci před námi samými, natož je pak přiznat našemu okolí. Ale uvědomění si a přiznání je skvělý začátek! Potom už jen záleží na tom, co s oním přiznáním a tudíž zároveň poznáním učiníte. To je, zda převezmete svůj osud do svých rukou anebo ono poznání necháte jen tak ladem opět někam zapadnout.

Také si samozřejmě uvědomuji, že někdo to má prostě opravdu velmi těžké již od svého narození. Ale z nějakého důvodu to tak mělo být. Potom je důležité přijmout ten fakt, že to tak je. A snažit se žít tak nejlépe, jak to jen jde. Pokud totiž danou situaci přijmete a přestanete jít proti ní, máte z velké části vyhráno. A pozor, přijmout neznamená vzdát! Neznamená vzdát se vize spokojeného a naplněného života. I s obtížným začátkem lze dosáhnout uspokojení a seberealizace. Záleží jen na tom, v jakém programu jede Vaše mysl. Jestli vidíte všechno je a jen černě anebo si i na tom nepříjemném dokážete nalézt něco dobrého a radostného.

Toto krátké zamyšlení zakončím citátem:

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života.“             

                                                                                              Robert Louis Stevenson

 

Přeji pěkný zbytek babího léta všem
Markéta Šírková

 

www.ezoportal.cz/2012/07/04/marketa-sirkova                    

Počet shlédnutí: 15